งบลงทุน กทม. ปี 2565 จาก 1.4 หมื่นล้านบาท เหลือให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้ 94 ล้านบาท

งบผู้ว่ากรุงเทพฯ ประจำปี 2565 ด้านการลงทุนจาก 1.4 หมื่นล้านบาท เหลือเพียง 94 ล้านบาท

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

Facebook page ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์ Dr.Samart Ratchapolsitte อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและอดีตรองหัวหน้าตามภารกิจพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฝ่ายโยธาและจราจรสมัยอภิรักษ์ โกษะโยธินเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ โพสต์เฟสบุคถึงงบรายจ่ายของ กทม. ปี 2565 โดยระบุดังนี้

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ของ กทม. ปี 2565 มีทั้งหมด 78,979,446,500 บาท ประกอบด้วยงบ 11 ประเภท เช่น งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบกลาง ส่วนงบประเภทไหนมากที่สุด งบบุคลากรสูงที่สุดคือ 21,071,439,960 บาท คิดเป็น 26.68% ตามด้วยงบโครงการต่อเนื่อง 14,997,130,849 บาท คิดเป็น 18.99% และงบกลาง 14,417,767,187 บาท คิดเป็น 18.26%

งบลงทุนจากจบประมาณรายจ่ายปี 2565 ทั้ง 11 ประเภท พบว่ามีงบที่สามารถใช้ในการลงทุนได้รวมทั้งหมด 14,222,239,849 บาท คิดเป็น 18.01% โดยรวมมาจากงบ 4 ประเภทคือ

  • ค่าคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการปีเดียว) 1,392,845,085 บาท
  • โครงการต่อเนื่อง (เฉพาะงบลงทุน) ประกอบด้วย งบ กทม. 8,815,786,377 บาทและเงินอุดหนุนรัฐบาล 989,667,000 บาท
  • งบกลาง (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 2,760,113,387 บาท
  • นโยบายผู้บริหาร + โครงการใหม่ (เฉพาะที่ใช้ลงทุน) 263,828,000 บาท

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

เหลืองบลงทุนให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้เท่าไร?

จากงบประมาณสำหรับการลงทุนทั้งหมด 14,222,239,849 บาท พบว่ามีเหลือให้ผู้ว่าฯ ชัชชาติใช้ในปีงบประมาณ 2565 เพียง 94 ล้านบาทเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565) ซึ่งเป็นงบกลาง ดังนี้

  • เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประมาณ 67 ล้านบาท
  • เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพ่อการพัฒนากรุงเทพฯ ประมาณ 27 ล้านบาท

สามารถ ราชพลสิทธิ์ สรุปตอนท้ายว่า งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ 2565 ที่ผู้ว่าฯ ชัชชาติ สามารถใช้ดำเนินงานตามนโยบายที่ใช้หาเสียงเหลือเพียง 94 ล้านบาทเ่านั้น ไม่เพียงพอแน่นอน แต่ก็อาจมีเงินเหลือจ่ายจากงบประเภทอื่น ที่สามารถโอนมาเป็นงบกลางเพื่อใช้ในการลงทุนได้ แต่คงเหลือไม่มาก ด้วยเหตุนี้ ชัชชาติคงไม่สามารถนำนโยบายที่หาเสียงมาให้เกิดเป็นรูปธรรมได้มาก แต่ปีงบประมาณ 2566 ร่างงบประมาณกำลังรอให้ชัชชาติพิจารณา สามารถปรับแก้ให้สอดคล้องกับนโยบายที่ใช้หาเสียงได้ ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกสภกรุงเทพมหานครต่อไป

ที่มา – สามารถ ราชพลสิทธิ์, ราชกิจจานุเบกษา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา