Introducing Broker Agent: IBA | BI Opinion

บรรณรงค์ พิชญากร
กรรมการผู้จัดการอาวุโส กิจการค้าหลักทรัพย์ บล.บัวหลวง

introducing broker agent

โลกที่เปลี่ยนไปและเมื่อซ้ำด้วยเหตุจากวิกฤต Covid-19 ทำให้หลายคนเริ่มแสวงหาอาชีพเสริม อาชีพใหม่       เพื่อสร้างช่องทางหารายได้เพิ่มเติม และยิ่งถ้าเป็นอาชีพอิสระที่เราสามารถจัดสรรเวลาให้ไม่ต้องทับซ้อนกันกับงานประจำได้ แต่สามารถสร้างได้อย่างต่อเนื่องก็น่าจะเป็นการสร้าง passive income ที่ทุกคนแสวงหา อาชีพอิสระ จึงมักจะเป็นสิ่งที่โดนใจกับผู้ที่ต้องการเป็นนายของตัวเอง อยากมีเวลาเป็นของตัวเอง กำหนดชีวิตได้ด้วยตัวเอง และยิ่งถ้ามีโอกาสให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเองขึ้นไปในตัวแล้วบางทีเรื่องรายได้อาจเป็นเรื่องรองลงไปเสียด้วยซ้ำ

ในด้านของธุรกิจหลักทรัพย์แล้วมีรูปแบบของการเป็นผู้แนะนำลูกค้า” (Introducing Broker Agent : IBA) เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งดูแล้วน่าจะตรงแนวกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่สนใจหาความรู้ด้านการลงทุน เพื่อให้ตัวเองตัดสินใจลงทุนเป็น และรู้จักหาวิธีให้เงินทำงาน ซึ่งถ้ามองในแง่นี้แล้วไหนๆ ถ้าจะลงทุนเป็นทั้งทีทำไมไม่แบ่งปันความรู้ไปแนะนำให้คนรอบข้างให้ลงทุนเป็นด้วย เพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ทางด้านการเงิน ขั้นพื้นฐานได้มากขึ้น ยิ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อคนรอบข้าง โดยตัวเราเองก็มีรายได้เสริมกลับมาด้วย 

ภาพจาก Shutterstock

การจะทำอาชีพเสริมแบบนี้ได้ก็จะมีคุณสมบัติหหลักๆ 2 ส่วน คือ เป็นผู้ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ตามหลักสูตร โดยสถาบันฝึกอบรม ATI หรือเป็นผู้มีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนที่ต้องมีคุณสมบัติแบบนี้ก็เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีความรู้เบื้องต้นพอที่จะไปแนะนำพรรคพวกเพื่อนฝูงได้ และจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้แนะนำกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพื่อที่จะให้บริษัทหลักทรัพย์ที่คุณอยากไปร่วมงานด้วยสามารถทำสัญญาแต่งตั้งได้ 

แต่ถ้าคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่จะให้ประสบความสำเร็จนอกเหนือจากคุณสมบัติแล้วละก็ สิ่งที่ควรพิจารณาเพิ่มเติมคือ คุณควรมีความตั้งใจใฝ่หาความรู้และสนใจด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้ตัวของเราเองมีความรู้ความสามารถพอที่จะเข้าใจเรื่องการลงทุนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นที่พึ่งพาของพรรคพวกเพื่อนฝูงได้ นอกจากนี้ การจะเลือกร่วมงานกับบริษัทหลักทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญ เพราะการเลือกร่วมงานกับสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือ ธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจ และมีการบริการที่ครบถ้วนและเหมาะสม มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนโปร่งใส ระบบงานที่ดี และที่สำคัญ คือ ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยให้คุณทำหน้าที่ของการเป็นผู้แนะนำลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไปได้ไกล

invest
ภาพจาก Shutterstock

ในแง่ของรายได้แล้ว ผู้แนะนำการลงทุนก็จะได้รับรายได้จากบริษัทหลักทรัพย์ ตามแต่ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่ตนมีส่วนในการแนะนำลูกค้ากันไป อันนี้ก็คงขึ้นกับความรู้ความสามารถกันแล้ว ซึ่งปัจจุบันผู้ที่ทำอาชีพเสริมนี้มักเป็นกลุ่มนักวางแผนการเงินที่หันมาสนใจด้านนี้ เพื่อต่อยอดการทำงานของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น จากที่อาจทำแค่วางแผนทางการเงินให้ลูกค้า เป็นตัวแทนแนะนำการทำประกัน จนมาถึงการแนะนำการลงทุน แต่ในมุมมองของผม ผู้แนะนำการลงทุนไม่ได้จำกัดกับคนกลุ่มนั้นแค่นั้น เพราะคนทั่วไปที่ควรต้องรู้จักเรียนรู้การลงทุน เพื่อให้รู้จักบริหารเงินออมของตนเองเป็นแล้วยังสร้างประโยชน์ให้กับสังคมให้รู้จักการออมเงินที่ถูกต้องในวงกว้างได้ด้วย 

ที่สำคัญในอนาคตนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงก็กำลังเตรียมเปิดโครงการที่จะนำร่องการสร้างผู้แนะนำการลงทุนชั้นนำของเมืองไทย โดยเน้นด้านของการสร้างองค์ความรู้ด้านการลงทุนอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถมีความรู้แนะนำได้รอบด้านและดูแลนักลงทุนโดยได้รับการสนับสนุนจากเราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้กับผู้สนใจที่อาจได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นี้ด้วย ผู้สนใจลองติดตามกันได้ที่ Facebook Bualuang Securities ครับ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา