ทำความรู้จักกับ 4 กองทุน LTF น้องใหม่

pexels-photo

เมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มีข่าวเรื่องการเปิดโอกาสให้ทาง บลจ. ทำการจัดตั้งกองทุน LTF กองใหม่ได้ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ บลจ.น้องใหม่ที่เข้ามาหลังจากปี 2550 ได้มีผลิตภัณฑ์กองทุนที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โอกาสของนักลงทุนที่จะได้มีผลิตภัณฑ์กองทุน LTF ให้เลือกมากขึ้น จากปัจจุบันที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 53 กองทุน และสำหรับกองทุนน้องใหม่ที่จะมาแนะนำในวันนี้ คือ

  1. กองทุนเปิดทิสโก้ Mid/Small Cap หุ้นระยะยาว (TISCO Mid/Small Cap LTF : TMSLTF-A) จากบลจ.ทิสโก้
  2. กองทุนเปิดทิสโก้ดิวิเดนด์ซีเล็คหุ้นระยะยาว(TISCO Dividend Select LTF: TDSLTF-A) จากบลจ.ทิสโก้สามารถเข้าไป download หนังสือชี้ชวนได้ที่ https://www.tiscoasset.com/th/mf/fund_info/fund-info.jsp
  3. กองทุนเปิดแอลเอชสมาร์ทหุ้นระยะยาว (LH Smart Long Term Equity Fund: LHSMART-LTF) จากบลจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ สามารถเข้าไป download หนังสือชี้ชวนได้ที่ http://www.lhbank.co.th/promotion/description/1926
  4. กองทุนเปิดวรรณ แอนไท คอรัปชั่น 70 หุ้นระยะยาว : ONE ANTI-CORRUPTION 70 LONG TERM EQUITY FUND (ONE-ACT70LTF)สามารถเข้าไป download หนังสือชี้ชวนได้ที่ http://market.sec.or.th/public/mrap/MRAPView.aspx?FTYPE=M&PID=0473&PYR=2559

นโยบายการลงทุน

ltf1

สำหรับนโยบายการลงทุนที่เน้นหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มี Market Cap < 50,000 ล้านบาท ของทาง TMSLTF-A เพื่อให้ผู้ลงทุนเห็นภาพการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มี Market Cap < 50,000 ล้านบาท สามารถเทียบเคียงกับกองทุนอย่าง K-MIDSMALL, TISCOMS, M-MIDSMALL, KMSRMF, TMSRMF ซึ่งมีนโยบายใกล้เคียงกัน

ค่าธรรมเนียมและนโยบายอื่น ๆ

ltf2
ปล. สำหรับค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนกองทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน

สรุปความน่าสนใจของกองทุนน้องใหม่

TMSLTF-A เน้นลงทุนในกิจการขนาดเล็กโดยคาดหวังการเติบโตในระยะยาว

TDSLTF-A เน้นลงทุนในกิจการพื้นฐานดีที่มีการจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ

LHSMART-LTF เน้นลงทุนในหุ้นพร้อมโอกาสในการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ONE-ACT70LTF เน้นลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี ได้คะแนนธรรมาภิบาลระดับ 4 ขึ้นไป

สุดท้าย อย่าลืมพิจารณาปัจจัยที่จำเป็นในการเลือกซื้อกองทุน LTF เช่น นโยบายการจ่ายปันผล ผลการดำเนินงานในอดีต ค่าธรรมเนียม ความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกรรม และนโยบายในการลงทุน ก่อนตัดสินใจทุกครั้ง และอย่าลืมว่าการลงทุนใน LTF เพื่อให้ได้สิทธิในการลดหย่อนภาษี ต้องถือครองการลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน

อย่างไรก็ตามสำหรับการนำเสนอข้อมูลกองทุน LTF น้องใหม่ทั้ง 4 กองทุนเป็นเพียงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ผู้ลงทุนได้รับทราบ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการให้คำแนะนำการลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนประกอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

ณัฐ เลิศมงคล ที่ปรึกษาการเงินอิสระ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละบุคคล ภารกิจของ ณัฐ ใน BrandInside.asia คือ การนำทุกท่านเข้าสู่โลกของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล โดยการให้ความรู้พร้อมกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่อยู่ในตลาด ให้ท่านได้เห็นถึงข้อดี โอกาส ความเสี่ยง เพื่อให้ทุกท่านได้ใช้ประกอบการพิจารณาตามความเหมาะสม