ผลสำรวจจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตไทย 47.5 ล้านราย ใช้งานสูงสุดมากกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน

ETDA สำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ปี 2562 ที่ผ่านมา สรุปรายละเอียดเบื้องต้นได้ตามนี้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา