ผลสำรวจชี้! ผู้บริโภคต้องการให้ผู้ผลิต และค้าปลีกมีบทบาทในการลดใช้พลาสติก

มีผลสำรวจเกี่ยวกับทัศนคติเรื่องปัญหาพลาสติก พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการให้ผู้ผลิตสินค้า และห้างค้าปลีกมีการจัดการเรื่องพลาสติก มากว่าที่รัฐบาลจัดการ

Photo : Shutterstock

การผลวิจัยโดย Kantar Worldpanel ร่วมมือกับ GfK และ Europanel ได้ทำการสำรวจกับผู้บริโภคกว่า 65,000 คนทั่วโลก เกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการใช้พลาสติก รวมถึงการป้องกันปัญหาพลาสติกที่เป็นปัญหาระดับโลกในตอนนี้ พบว่ามีเพียง 19% เท่านั้นที่เชื่อว่าพวกเขาควรรับผิดชอบขยะพลาสติกด้วยตัวเอง

โดยที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ผลิตสินค้า และห้างค้าปลีก ต้องมีวิธีดำเนินการในการจัดการขยะพลาสติกมากที่สุด แทนที่จะให้รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทในการกำจัดพลาสติก 48% มองว่าผู้ผลิตต่างๆ น่าจะมีมาตรการ หรือการปูแนวทางสำหรับการแก้ไขปัญหานี้กันแล้ว

เมื่อดูผลสำรวจที่เป็นพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่ามีเพียง 1 ใน 5 ของผู้บริโภคทั่วโลกที่มีความพยายามในการบริโภคสิ่งต่างๆ อย่างมีสติ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด ในขณะที่ผู้บริโภคเกือบครึ่งต่างเพิกเฉยกับปัญหานี้

ในผลสำรวจนี้ทาง Kantar ได้สร้างกลุ่มผู้บริโภคเป็น 4 กลุ่ม เพื่อจัดหมวดหมู่ในการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดจำนวนขยะ ได้แก่ Eco Actives, Eco Believeers, Eco Consers และ Eco Dismissers

พบว่าผู้บริโภคทั่วโลก 16% เป็นกลุ่ม Eco Actives หรือเป็นผู้ซื้อที่ตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างเต็มที่ คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่ต้องการใช้สินค้า หรือใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Photo : Shutterstock

พฤติกรรมหลักของคนกลุ่มนี้ 80% หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก 75% ลดการใช้ขวดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ 66% หลีกเลี่ยงการใช้สินค้าที่มีแพ็คเกจจิ้งพลาสติก อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยังเป็นกลุ่มที่มีอายุมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อีกด้วย ส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป

จากผลสำรวจนี้ยังพบอีกว่า ผู้บริโภคกว่า 43% มองว่าผู้ค้าปลีกต่างๆ ต้องมีบทบาทสำคัญ และมีมาตรการในการลดการใช้พลาสติกให้ได้ 39% คิดว่าควรงดการใช้ถุงพลาสติกสำหรับการใส่ผักสดต่างๆ

แต่อย่างไรก็ดีมีผู้บริโภคเพียง 2 ใน 5 ที่ยินดีจ่ายเงินมากขึ้น สำหรับการใช้แพ็คเกจจิ้งที่สามารถรีไซเคิลได้

แต่จริงๆ แล้วปัญหาเรื่องพลาสติกควรเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันแก้ไข ไม่ใช่ผลักความรับผิดชอบไปให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ผู้บริโภคเองก็ควรใช้สินค้า และบริการอย่างมีสติ  ทางผู้ผลิตเองก็ควรเสนอทางเลือกที่ยั่งยืนมากขึ้น ผู้ค้าปลีกก็ควรมีนโยบายเรื่องขยะพลาสติก แพ็คเกจจิ้งพลาสติกอย่างจริงจัง

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา