รัฐบาลอนุมัติจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใน EEC และลำพูน 2 โครงการ กว่า 6 พันล้านบาท

ครม. อนุมัติแล้ว! จัดซื้อที่ดินจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ระยอง และลำพูน รวม 2 โครงการกว่า 6
พันล้านบาท

Thailand Worker Construction แรงงาน ก่อสร้าง
ภาพจาก Shutterstock

1. โครงการแรก จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก (EEC) ที่ตำบลสำนักทอง อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง มูลค่าการลงทุน 4,385 ล้านบาท

เป็นที่ดินประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม มีเนื้อที่ประมาณ 1,482 ไร่ เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ การบินและโลจิสติกส์ หุ่นยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เชื้อเพลิงชีวภาพ เคมีชีวภาพ รีไซเคิลกากอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมการแพทย์

กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือ ผู้ประกอบการญี่ปุ่น คาดว่าพื้นที่จะถูกขายหรือให้เช่าหมดภายใน 5 ปี หลังก่อสร้างเสร็จ คาดว่าจะเกิดกาารจ้างงานประมาณ 13,920 คน เกิดผลผลิตรวมให้ประเทศด้านต่างๆ มากถึง 1,542.34 ล้านบาท

2. โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้ และตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มูลค่าการลงทุนราว 2,160 ล้านบาท

เป็นที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า เนื้อที่ประมารถ 653 ไร่ ที่ดินถนนทางเข้าประมาณ 25 ไร่ เน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม แปรรูปอาหาร และ Bio Technology

กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการญี่ปุ่น คาดว่าพื้นที่จะถูกขายหรือให้เช่าหมดภายใน 5 ปีหลังก่อสร้างเสร็จ คาดว่าจะเกิดการจ้างงานประมาณ 8,415 คน และเกิดผลิตรวมให้กับประเทศในสาขาต่างๆ มากราว 277.85 ล้านบาท

ที่มา – รัฐบาลไทย

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา