อินโดนีเซียประกาศตำแหน่งของเมืองหลวงใหม่แล้ว อยู่ที่บอร์เนียวตะวันออก

ไม่นานนักหลัง ประธานาธิบดี Joko Widodo แห่งอินโดนีเซีย นำเสนอแผนการย้ายเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ วันนี้ Jokowi ก็ประกาศตำแหน่งที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย ว่าจะอยู่ที่จังหวัดกาลีมันตันตะวันออก (East Kalimantan) โดยเมืองหลวงใหม่จะตั้งอยู่ระหว่างเขต North Penajam Paser และ Kutai Kartanegara

เมืองใหญ่ที่ใกล้กับตำแหน่งนั้นที่สุดคือบาลิกปาปัน (Balikpapan) เมืองท่าสำคัญทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะบอร์เนียว

เขตที่ตั้งเมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซีย ภาพจาก @Jokowi

Jokowi อธิบายว่าเลือกตำแหน่งที่ตั้งของเมืองหลวงอยู่ที่ฝั่งตะวันออกของกาลีมันตัน เพื่อให้อยู่ค่อนข้างไปทางตรงกลางของอินโดนีเซียทั้งประเทศ ซึ่งแตกต่างจากนครหลวงจาการ์ตาเดิม ที่อยู่ค่อนไปทางตะวันตกของประเทศ อีกทั้งช่วยให้เศรษฐกิจของอินโดนีเซียขยายตัวไปในพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่จาการ์ตาเพียงอย่างเดียว

ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองหลวงใหม่ จะอยู่เกือบตรงกลางประเทศ

เหตุผลในการย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตา เป็นเพราะจาการ์ตาประสบปัญหาแผ่นดินทรุด ประชากรหนาแน่น การจราจรติดขัด และมลภาวะอย่างมาก หลังจากการย้ายเมืองหลวงแล้ว จาการ์ตาจะยังเป็นศูนย์กลางด้านการค้าทางการเงินต่อไป แต่หน่วยงานราชการต่างๆ จะถูกย้ายไปยังเมืองหลวงใหม่แทน

คาดว่าแผนการย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย จะเริ่มก่อสร้างในปี 2021 และเริ่มย้ายคนบางส่วนได้ในปี 2024 ส่วนการเวนคืนที่ดินนั้นไม่จำเป็น เพราะเป็นที่ของรัฐบาลอยู่แล้ว และจะไม่กระทบสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าในเกาะบอร์เนียวด้วย

ตอนนี้เมืองหลวงใหม่ของอินโดนีเซียยังไม่มีชื่อเรียก เพราะจะเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมด (ลักษณะคล้ายกับ Putrajaya ของมาเลเซีย) ส่วนเมืองจาการ์ตานั้นเริ่มจากเป็นเมืองอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ ที่เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1621 หรือประมาณ 400 ปีมาแล้ว

ที่มา – SCMP

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา