IMF ปรับประมาณการ GDP โลกโตเพียงแค่ 3.3% ต่ำสุดในรอบ 10 ปี

IMF ออกมาปรับประมาณการเติบโตของ GDP โลกในปีนี้จะเหลือเพียงแค่ 3.3% เท่านั้น จากปัญหาสงครามการค้า รวมไปถึงเรื่องของ Brexit ขณะเดียวกันโลกก็มีความท้าทายมากขึ้น

International Monetary Fund Economic Counsellor and Director of the Research Department, Gita Gopinath (2ndR) presents the World Economic Outlook with Gian Maria Milesi-Ferretti (2nd L); Deputy Director for the IMF Research Department, Oya Celasun (L) , Division Chief for the IMF Research Department,;and Raphael Anspach (R), Senior Communications Officer at the IMF Headquarters during the 2019 IMF/World Bank Spring Meetings April 9, 2019 in Washington, DC. IMF Staff Photograph/Stephen Jaffe

องค์การการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ประกาศปรับลดประมาณการการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงมาเหลือเพียงแค่ 3.3% ต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี และมองว่าการปรับลดเป้าการเจริญเติบโตครั้งนี้ถือว่าสมเหตุสมผล แต่ IMF ยังคงประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2020 ว่าจะเติบโต 3.6% เท่าเดิม โดยได้ปัจจัยจากการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียและจีน

สาเหตุสำคัญสำหรับการปรับลดประมาณการครั้งนี้คือเรื่องสำคัญอย่าง สงครามการค้า รวมไปถึง Brexit ที่ยังคาราคาซัง นอกจากนี้ยังมีเรื่องของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างในประเทศเยอรมัน ขณะที่ความท้าทายในอนาคตคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

Gita Gopinath ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ IMF ได้ให้ความเห็นว่า “เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่สภาวะที่ท้าทาย โดยเฉพาะเรื่องของข้อขัดแย้งทางการค้า” นอกจากนี้เธอยังให้ความเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนว่าอาจพบกับสภาวะชะลอตัวลง และแนะนำให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ทำลายเศรษฐกิจแต่ต้องอาศัยความร่วมมือซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ IMF ยังแนะนำให้มีการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นและการฟอกเงิน ซึ่งจะช่วยทำให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวได้มากกว่านี้

ที่มาAljazeera, VOA, Strait Times

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com