IKEA ประกาศไม่จำหน่ายพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งภายในปี 2020

วิกฤตเรื่องโลกร้อน และเรื่องกับขยะพลาสติกเต็มโลกกำลังกลายเป็นวาระสำคัญของโลกที่หลายฝ่ายกำลังร่วมหาทางออก โดยที่ IKEA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลก ประกาศไม่ใช้พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งอย่างจริงจังภายในปี 2020

ภาพจาก Getty Images

IKEA ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยุติการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้งในสโตร์ทั่วโลกให้ได้ภายในวันที่ 1 มกราคม 2020 ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง ได้แก่ หลอด จาน ถ้วย ถุงแช่แข็ง ถุงขยะ รวมถึงจานและถ้วยกระดาษเคลือบพลาสติก

และนอกจากจะประกาศงดใช้ถุงพลาสติก กับหลอดพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วนั้น ยังมีการแนะนำสินค้าสำหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในราคาไม่แพงอีกด้วย

IKEA ได้ประกาศให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการในงาน Democratic Design Days ซึ่งจัดขึ้นที่เมือง Älmhult ประเทศสวีเดน งานนี้รวมนักพัฒนาสินค้า IKEA จากทั่วโลกซึ่งจะนำเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านที่พัฒนาขึ้นด้วยวัสดุรีไซเคิล และนวัตกรรมต่างๆ มาจัดแสดง

รวมถึงสินค้าที่เอื้อต่อการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเองก็จะได้จัดแสดงในงานด้วยเช่นกัน IKEA ยังได้ประกาศใช้กลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ชื่อ People and Planet Positive กลยุทธ์ใหม่นี้เป็นตัวกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ IKEA ทั่วโลกในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ การบริหารและดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

แนวคิดของ IKEA เกี่ยวกับกลยุทธ์นี้ ได้แก่

  • ออกแบบสินค้าอิเกียทั้งหมดโดยใช้หลักการใหม่ซึ่งก็คือหลักการใช้งานแบบหมุนเวียน คือ จะต้องใช้เฉพาะวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือวัสดุรีไซเคิลเท่านั้น สินค้าต้องเอื้อต่อการดัดแปลง ซ่อมแซม นำกลับมาใช้ใหม่ นำไปขายต่อ และนำไปรีไซเคิล ทั้งนี้ก็เพื่อควบคุมการสร้างของเสียจากสินค้าของเราให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • บรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และ/หรือรีไซเคิลได้เท่านั้น
  • ยุติการจำหน่ายสินค้าที่ผลิตจากพลาสติกซึ่งสังเคราะห์จากสารตั้งต้นจำพวกเชื้อเพลิงฟอสซิล
  • เพิ่มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม หรือเมนูทางเลือกที่ทำจากผักในรายการสินค้าอาหารของเรา

Lena Pripp-Kovac ผู้บริหารของ IKEA ฝ่ายความยั่งยืนของธุรกิจได้บอกว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์ของ IKEA จะต้องตอบโจทย์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ repurpose, repaired, reused, resold และ recycle เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ทิศทางของ IKEA เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ อย่างในเรื่องอาหารก็มีเมนูมังสวิรัติสำหรับคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์เข้ามาเพิ่ม เช่น ฮ็อตด็อกที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว

สำหรับในไทยอยู่ใน IKEA เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจระดับโลกนี้ด้วยเช่นกัน โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ผลิตพลังงานหมุนเวียน และใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้
  • ไม่สร้างขยะที่ต้องกำจัดด้วยวิธีฝังกลบ
  • คัดเลือกเฉพาะผู้ผลิตที่ดำเนินธุรกิจอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสังคมมาร่วมงานกับเราในการจัดหาและจำหน่ายสินค้าและบริการ
  • บูรณะสโตร์อิเกียที่มีอยู่เดิมและสร้างสโตร์ใหม่ รวมถึงสโตร์ที่เชื่อมกับศูนย์การค้า ให้มีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานอาคารสีเขียว
  • สนับสนุนการดำเนินกิจการของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมอย่างน้อยหนึ่งรายในแต่ละตลาดที่เราเข้าไปทำธุรกิจ
  • สร้างแรงบันดาลใจและช่วยให้พนักงาน ลูกค้า ผู้มาเยี่ยมชมสโตร์ และชุมชนรอบสโตร์ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขภาพดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยิ่งขึ้น

สินค้าที่ผลิตจากพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งซึ่งอิเกียจะยกเลิกการจำหน่าย ได้แก่ หลอดดูด รุ่น SODA/ซูดา หลอดดูด รุ่น SÖTVATTEN/เซิตวัตเทน ถุงใส่อาหารแช่แข็ง รุ่น FÖRNYBAR/เฟอร์นือบาร์ (ทั้งหมด 3 สี) และถุงทำน้ำแข็ง รุ่น ISIGA/อิซิกา

อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องพลาสติกเป็นเรื่องที่หลายแบรนด์ให้ความสำคัญอย่างมาก มีแบรนด์อื่นๆ ที่เปิดตัวแคมเปญ หรือสินค้าที่ต่อสู้กับกองขยะพลาสติก เช่น  Adidas ที่เปิดตัวรองเท้าที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลจากมหาสมุทร

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Ratinun Chaiwiboolvech | Content Editor | Marketing | Retail | Media | Liverpool ratinun.tk@gmail.com