IKEA ประกาศปิดโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐอเมริกา ทำคนตกงานร่วมร้อย

IKEA
IKEA Photo: Shutterstock

ปิดโรงงานในอเมริกา เน้นผลิตในยุโรปแล้วนำเข้า คุ้มทุนกว่า

IKEA ประกาศปิดโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐอเมริกาภายในปลายปี 2019 โดยให้เหตุผลว่าไม่คุ้มทุน เพราะทางบริษัทมองเห็นแล้วว่า ตลาดในสหรัฐอเมริกา-แคนาดาที่ในอดีตซึ่งใช้สินค้าของ IKEA ที่ผลิตจากโรงงานในสหรัฐอเมริกามีต้นทุนที่สูงกว่า เมื่อเทียบกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากยุโรป แล้วนำเข้ามาขายในตลาดเหล่านี้

  • พูดอีกอย่างคือ เฟอร์นิเจอร์ของ IKEA ที่ผลิตในยุโรปแล้วนำเข้ามาขายในตลาดสหรัฐอเมริกา-แคนาดา ทำให้บริษัทลดต้นทุนและมีประสิทธิภาพที่มากกว่าการผลิตจากในสหรัฐอเมริกาเอง

การประกาศปิดโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ในสหรัฐอเมริกาของ IKEA ครั้งนี้ส่งผลให้มีพนักงานตกงานกว่า 300 คน

อย่างไรก็ตาม IKEA มีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด 24 แห่ง ตั้งอยู่ใน 9 ประเทศทั่วโลก และมีพนักงานในส่วนนี้กว่า 20,000 คน

Bert Eades ผู้จัดการของ IKEA บอกว่า ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งนี้ที่ตั้งอยู่ใน Danville รัฐเวอร์จิเนียสามารถผลิตสินค้ามาขายในราคาที่แข่งขันในตลาดได้ แต่ผลปรากฏว่า มีเงื่อนไขเรื่องต้นทุน และหากปล่อยนานไป จะไม่เป็นผลดีกับบริษัทในระยะยาว

พนักงานที่ตกงานในสหรัฐอเมริกา IKEA ระบุว่าจะช่วยเหลือในการหางานใหม่ รวมถึงจะส่งเข้าไปเทรนนิ่งตามองค์กรต่างๆ ซึ่งจะร่วมมือกับตัวแทนแรงงานและหน่วยงานของทางภาครัฐต่อไป

ที่มา – Channelnewasia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา