รักษ์โลก ไม่รุกป่า IKEA ซื้อที่ดินในป่าสหรัฐฯ เกือบ 3 หมื่นไร่ อนุรักษ์ไว้ ไม่ให้ใครทำลาย

IKEA เข้าซื้อผืนป่าขนาด 11,000 เอเคอร์ หรือประมาณ 27,830 ไร่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจอร์เจีย ทั้งนี้ก็เพื่อจะอนุรักษ์ผืนป่าไว้ซึ่งก็เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ IKEA ที่มุ่งเป้าลดก๊าซคาร์บอน พัฒนาการจัดการผืนป่า 

IKEA

25 มกราคมที่ผ่านมา IKEA แถลงวาระด้านป่าไม้สำหรับปี 2030 เพื่อขยายความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดวิกฤตจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากไม้ในวิธีที่ดีกว่า โดย IKEA ระบุว่า ธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายเรื่องการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนมากขึ้นแล้วในปี 2020 ที่ผ่านมา 

ปัจจุบัน สินค้าจาก IKEA ผลิตจากไม้ 98% มีฉลากจาก FSC (Forest Stewardship Council องค์กรจัดการด้านป่าไม้ ก่อตั้งโดยไม่แสวงหากำไร) เพื่อรับรองว่า สินค้าผลิตตามเงื่อนไขของ FSC มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นสินค้าที่มีการรีไซเคิล 

เป้าหมายที่ IKEA วางไว้ในเรื่องรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2030 มีดังนี้ 

  • มีบทบาทนำและมีความรับผิดชอบต่อการจัดการป่าไม้ผ่านธุรกิจของ IKEA โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้
  • พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ สนับสนุนสิทธิและความต้องการของผู้คนที่ต้องการพึ่งพาป่าไม้ในห่วงโซ่อุปทานไม้ทั้งหมด รวมถึงปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วยด้วย (Carbon Footprint) 
  • ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อจะใช้ไม้ในวิถีที่ดีขึ้นผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่ขั้นตอนการนำสินค้ากลับมาใช้ใหม่ นำกลัมมาทำให้ใหม่ขึ้น นำกลับมาผลิตใหม่ 
  • สินค้าของ IKEA อย่างน้อย 1 ใน 3 จะเป็นสินค้าที่มีการนำไม้กลับมารีไซเคิลใหม่
  • สินค้าของ IKEA ต้องไม่ทำลายป่าหรือมีความเสี่ยงที่จะทำลายป่า
  • ใช้ไม้จากแหล่งที่เชื่อถือได้และสร้างความยั่งยืนมากขึ้น
ป่าไม้ forest
Photo by Geran de Klerk on Unsplash

Jon Abahamsson Ring ซีอีโอ IKEA Group ระบุว่า IKEA ต้องการรับผิดชอบในการจัดการป่าไม้ หยุดการทำลายป่า ขยายความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนให้ผู้คนที่พึ่งพาผืนป่า ให้มีบทบาทในการลดวิกฤตจากความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ โดยให้พาร์ทเนอร์จากทั่วโลกยึดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ซึ่ง IKEA จะขับเคลื่อนนวัตกรรรมเพื่อให้ใช้ไม้ได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น 

ไม้คือหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของสินค้า IKEA ไม้ยังเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอนาคตที่จะทำให้กลายเป็นสินค้าหมุนเวียนและส่งผลบวกต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น ปี 2020 ที่ผ่านมา IKEA Group ได้ประกาศลงทุน 200 ล้านยูโรหรือ 7.2 พันล้านบาท เพื่อเร่งเปลี่ยนให้สภาพภูมิอากาศดีขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ คือเน้นการหมุนเวียนสินค้า นำกลับมาใช้ใหม่ นำกลับมาทำใหม่ ไม่ทำลายป่าและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วย

ปัจจุบัน IKEA มีพื้นที่กว่า 1.36 แสนเอเคอร์หรือ 3.44 แสนไร่ใน 5 มลรัฐสหรัฐอเมริกาแต่ถ้ารวมผืนป่าในยุโรปด้วยจะมีพื้นที่ราว 6.16 แสนเอเคอร์หรือ 1.5 ล้านไร่ IKEA ทำงานร่วมกับ Conservation Fund องค์กรจัดการผืนป่าที่ไม่แสวงผลกำไรเพื่อให้ดูแลผืนป่าต่อไป ผืนป่าที่ซื้อไว้จะได้รับการอนุรักษ์ต่อไป องค์กรนี้ปกป้องป่าได้แล้วกว่า 8 ล้านเอเคอร์หรือ 20 ล้านไร่ในสหรัฐฯ  เพื่อไม่ให้มีการทำลายหรือนำพื้นที่ไปพัฒนาด้านอื่น 

ป่าไม้ forest
Photo by Lukasz Szmigiel on Unsplash

ที่มา – IKEA, Fast Company, GNN, The Spurce 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Plaa - Brand Inside สนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การทูต การเมือง ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความยุติธรรมและความเท่าเทียม ชอบอ่าน ชอบเขียน ชอบสืบค้นข้อมูล ชอบทำคอนเทนต์