หมดห่วง! ค่ายประกันฯ ทำระบบ I Claim เชื่อมโรงพยาบาลรัฐ สิ้นปีไม่ต้องสำรองจ่าย

ทุกวันนี้บริษัทประกันภัยเพิ่มบริการให้ลูกค้าไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแล้ว แต่ในโรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งยังไม่ได้เข้าร่วม ตอนนี้ค่ายประกันชีวิตหันมาขยายบริการในโรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

เมืองไทยประกันชีวิตเชื่อมต่อรพ.รัฐ ผ่านระบบ I Claim

ปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต บอกว่า ปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จะสร้างระบบการเเคลม (เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) กับโรงพยาบาลเอกชนอยู่แล้ว แต่ยังขาดการเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลรัฐบาลในท้องถิ่นต่างๆ

ดังนั้นทาง บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนา โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด้วยระบบ Insurance Claim (I Claim) ร่วมกับโรงพยาบาลปทุมธานี สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข และพันธมิตร

“ปัจจุบันเมืองไทยประกันชีวิตมีระบบเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลเอกชน 400 กว่าแห่งอยู่แล้ว แต่บริษัทประกันฯ ร่วมกันขยายระบบ I Claim ไปที่โรงพยาบาล 477 แห่งภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณะสุข คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ประชาชนสามารถใช้บริการโรงพยาบาลรัฐบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง และทางบริษัทฯ ไปจ่ายเงินให้โรงพยาบาลเองทีหลัง”

ระยะต่อไประบบ I Claim จะขยายไปโรงพยาบาลในสังกัดอื่นๆ เช่น กระทรวงอุดมศึกษา สังกัดกทม. โดยการเชื่อมโยงระบบ Claim นี้จะทำให้เกิดข้อมูลสุขภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการอื่นๆ ต่อไป

สรุป

ยุค Big Data นี้หากระบบโรงพยาบาลสร้างระบบ และฐานข้อมูลที่มีคุณภาพ จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นได้ง่ายขึ้น เช่น ภาครัฐมีฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาบริการ และนโยบายที่ดีขึ้น หรือการเชื่อมโยงกับธุรกิจประกันก็ทำให้ภาคธุรกิจออกแบบประกันได้หลากหลายตรงคนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น แต่ฐานข้อมูลเหล่านี้ต้องคัดกรองก่อนจะส่งต่อข้อมูลเสมอ

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา