ชวนไปดูธุรกิจอารมณ์ขัน ผ่านนิทรรศการ “อุตสา ฮา กรรม : ผลิตขำ ทำเงิน”

humour bus1

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับ ขายหัวเราะ (บรรลือสาส์น) จัดแสดงนิทรรศการ “อุตสา ฮา กรรม : ผลิตขำ ทำเงิน” พาผู้ชมสำรวจและทำความรู้จักกับอารมณ์ขัน ตีความเสียงหัวเราะเป็นเครื่องมือทางความคิดอันสำคัญยิ่งของมนุษยชาติ เสริมสร้างสมดุลสุขภาวะจิตที่ดี สู่การเป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการบอกเล่าจากเนื้อหานิทรรศการ 3 ส่วน ได้แก่ อารมณ์ขันไม่ไร้สาระ, คลี่วิธีการใช้งานอารมณ์ขัน, อารมณ์ขันเป็นของทุกคน

ในงานนิทรรศการ จะพบกับทีมนักเขียนวาดภาพการ์ตูนชื่อดัง ผู้ร่วมสร้างตำนานความฮาแห่งขายหัวเราะ โดย 3 ส่วนหลักของนิทรรศการจะพาผู้ชมไปสำรวจและทำความรู้จักกับอารมณ์ขัน ในฐานะเครื่องมือทางความคิดอันสำคัญยิ่งของมนุษยชาติ ที่ใช้เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อผลิตเสียงหัวเราะ สร้างความสุขและความบันเทิงในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนเป็นอีกเครื่องมือเพื่อนำไปใช้ทำธุรกิจ สื่อสารและสร้างสรรค์แนวความคิด สินค้า หรือบริการต่างๆ อีกมากมาย สู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม

DSC00775_resize

อุตสา ฮา กรรม : ผลิตขำ ทำเงิน: ส่วนเปิดนิทรรศการ เล่าหน้าที่ของอารมณ์ขันที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อมองในมุมของปัจเจก อารมณ์ขันช่วยปลดปล่อยและคลายเครียดจากสิ่งที่พบเจอและความไม่แน่นอน เมื่อมองในมุมของสังคม อารมณ์ขันยึดโยงเราเข้าด้วยกัน ทำให้เห็นเป้าหมายเดียวกัน สร้างพื้นที่ให้เราเห็นพ้องต้องกัน ทำหน้าที่เป็นตัวจุดระเบิดหรือตัวตั้งเตะอันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและสิ่งใหม่ๆ

DSC00746

มากกว่าเสียงหัวเราะ: แสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้งานอารมณ์ขันในฐานะเครื่องมือในการสื่อสารและต่อยอดในการทำธุรกิจที่สร้างเสียงหัวเราะและสร้างความสุข อารมณ์ขันจะทรงประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำไปใช้สื่อสารและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมายนั้น ก็ต่อเมื่อผู้นำไปใช้งานรู้จักและเข้าใจวิธีการใช้งานอารมณ์ขันอย่างถ่องแท้ โดยต้องเข้าใจในบริบทที่อารมณ์ขันถูกใช้งาน เข้าใจในพื้นที่หรือผู้คนหรือต้องสื่อสาร เข้าใจกระบวนการการใช้งานร่วมกันระหว่างผู้ใช้งาน และที่สำคัญที่สุดคือการรู้จักใช้อารมณ์ขันเพื่อพลิกมุมมองต่อโลก เพื่อหยิบยกและดึงสิ่งรอบตัวมาใช้งาน เพื่อตั้งคำถามกับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและความเป็นไปรอบตัว ซึ่งการใช้อารมณ์ขันอย่างยั่งยืน ผู้ใช้งานยังต้องรู้จักปรับเปลี่ยนและปรับตัวไปตามบริบทยุคสมัยและกาลเวลาอีกด้วย

DSC00629

เปลี่ยนขำให้ขับเคลื่อนโลก: ส่วนปิดนิทรรศการ สะท้อนให้เห็นการใช้อารมณ์ขันนั้นเป็นของทุกคน มนุษย์เรามีศักยภาพนี้ในตัวอยู่แล้วการใช้งานอารมณ์ขันจึงไม่ได้ถูกจำกัดอยู่กับแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือเพียงแต่การสร้างความสุขและความบันเทิงเพียงอย่างเดียว หากแต่ใครๆ ก็สามารถใช้อารมณ์ขันได้ ตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับสังคม แถมยังนำไปได้ในทุกเรื่องและในทุกมิติ ท้ายที่สุดแล้วขึ้นอยู่กับเราทุกคนว่าจะใช้อารมณ์ขันไปในรูปแบบไหน อย่างไร เพื่อจุดประสงค์ใด

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) บอกว่า นิทรรศการ “อุตสา ฮา กรรม : ผลิตขำ ทำเงิน” เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกับ ขายหัวเราะ (บรรลือสาส์น) ผู้สร้างสรรค์ต้นตำหรับความฮาของเมืองไทย ที่จะมาตีความเสียงหัวเราะในมุมมองใหม่ๆ ทั้งการเป็นเครื่องมือที่ใช้เสริมสร้างสมดุลสุขภาวะจิตที่ดี ตลอดจนนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคม ถือเป็นการผลักดันสังคมความคิดสร้างสรรค์

EAK_8317_resize
วิธิต อุตสาหจิต (บก.วิธิต) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทบันลือกรุ๊ป (ซ้าย) และ อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ขวา) มาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

นิทรรศการ “อุตสา ฮา กรรม : ผลิตขำ ทำเงิน” จัดแสดงระหว่าง 15 กรกฏาคม – 2 ตุลาคม 2559 ที่ ห้องแกลอรี 2 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม สอบถามข้อมูลได้ที่ www.tcdc.or.th หรือ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC ชั้น 5 ดิ เอ็มโพเรียม เวลา 10.30 – 21.00 (ปิดวันจันทร์) โทร 02 664 8448 ต่อ 213, 214

DSC00623


Brand Inside จัดงานสัมมนา Brand Inside Forum 2020: New Workforce ว่าด้วยเรื่องวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ และการจัดการ “คน” ขององค์กรรุ่นใหม่ๆ ในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์จาก SCB, AIS, dtac, กลุ่มเซ็นทรัล, SCG, Sea Group, SEAC, Gallup ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์

รายละเอียดดูได้จาก http://go.eventpop.me/Brandinsideforum2020

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา