Huawei เสี่ยงถูกตัดออกจากผู้ให้บริการ 5G ในอังกฤษด้วยเหตุผลความมั่นคง

อังกฤษประกาศยุติการให้บริการเครือข่ายสัญญาณ 5G จากบริษัท Huawei Technology ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง

Boris Johnson นายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษได้มีการประกาศกำหนดการเปลี่ยนแปลงนโยบายหลังจาก GCHQ หน่วยข่าวกรองของอังกฤษได้มีการขอให้ทำการตรวจสอบความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่เกิดจากบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติจีน Huawei

Huawei หัวเว่ย
ภาพจาก Shutterstock

จากกการตรวจสอบพบว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ทำให้บริษัทหัวเว่ยที่พึ่งพาเทคโนโลยีที่มีสิทธิบัตรอยู่ที่สหรัฐฯ ถูกบีบบังคับให้หันหน้ามาใช้เทคโนโลยีที่ “ไม่น่าเชื่อถือ” แทน

สถานการณ์ดังกล่าวสร้างความกังวลให้กลุ่มอนุรักษ์นิยมในอังกฤษและความกังวลด้านความมั่นคง ทำให้นายกรัฐมนตรี Boris Johnson ได้ตัดสินใจจำกัดบทบาทของบริษัทหัวเว่ยในการให้บริการสัญญาณ 5G ในประเทศอังกฤษในเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทางการของอังกฤษกำลังทำการร่างข้อเสนอป้องกันไม่ให้หัวเว่ยติดตั้งเทคโนโลยีดังกล่าวในเครือข่าย 5G ของอังกฤษไปอย่างน้อยๆ 6 เดือนอีกด้วย

ที่มา: The Guardian

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา