HSBC เตรียมปัดฝุ่นแผนปลดพนักงาน 35,000 รายอีกครั้ง CEO ชี้เป็นแผนการระยาวที่ต้องทำ

สถาบันการเงินอย่าง HSBC ต้องปัดฝุ่นแผนลดพนักงานอีกครั้ง หลังจากที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะจาก COVID-19 ส่งผลทำให้ต้องลดต้นทุนมากกว่าเดิม

HSBC Bank
ภาพจาก Shutterstock

HSBC สถาบันการเงินรายใหญ่ เตรียมปัดฝุ่นแผนปลดพนักงานกว่า 35,000 รายอีกครั้ง หลังจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องเก็บแผนนี้ลงชั่วคราว แต่การรื้อฟื้นแผนคราวนี้เพราะต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อกำไรของสถาบันการเงินรายนี้ หลังในไตรมาส 1 ที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากหนี้เสียราวๆ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

Noel Quinn ซึ่งเป็น CEO ของสถาบันการเงินรายนี้ ส่งอีเมล์ถึงพนักงานทุกคนกว่า 235,000 ราย กล่าวถึงความท้าทายของเศรษฐกิจหลังจาก COVID-19 และเสริมถึงแผนการระยะยาวของธนาคารคือ ควบคุมต้นทุน ซึ่งแผนการปลดพนักงานไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องมีอยู่ดี โดยก่อนหน้านี้เขาเองได้ขอให้ผู้บริหารแผนกต่างๆ เริ่มหาทางลดต้นทุนของแต่ละแผนกลง

ก่อนหน้านี้แผนการควบคุมต้นทุนของ HSBC ก่อนที่จะปรับลดพนักงาน คือ ควบรวมธุรกิจ Private Banking กับธุรกิจบริหารความมั่งคั่งที่แยกกันอยู่เข้าด้วยกัน ปรับลดขนาดแผนกตลาดทุนในทวีปยุโรป ลดขนาดธุรกิจในสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงล่าสุดคือการชะลอรับพนักงานใหม่เข้ามา

สำหรับแผนการปลดพนักงาน 35,000 ราย เป็นแผนในระยะกลางของธนาคาร ไม่ใช่การปลดพนักงานครั้งเดียวแต่อย่างใด

ที่มา – Arab News, CNBC

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ