สำรวจตลาดแรงงานไทย: ปัญหาการบริหารงานคน ที่องค์กรไทยกำลังเผชิญ (2)

Brand Inside นำเสนอเรื่องการบริหารงานคน หรือ HR ตอนแรกพูดถึง 5 ปัจจัยระดับโลกที่เปลี่ยนแปลง และแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อไทยด้วย ครั้งนี้คือบทความตอนที่ 2 ที่ลงมาเน้นในไทยว่า อะไรคือปัญหาด้านการบริหารงานคน ที่องค์กรไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่ในเวลานี้

ดร.ศิริยุพา รุ่งเริงสุข ผอ.หลักสูตรการบริหารงานบุคคล แห่งสถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า จาก 5 ปัจจัยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลก รวมถึงในไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้เกิดความท้าทายขึ้นในตลาดแรงงาน ที่งาน HR ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ และเตรียมแผนการรับมือ ซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แบ่งได้ดังนี้

ภาพจาก pixabay.com

จับกระแสความท้าทายงานบริหารคนยุคใหม่

1. แรงงานอายุน้อยเข้ามาในตลาดน้อยลง – กลายเป็นเรื่องปกติเมื่อเด็กเกิดใหม่น้อยลง แรงงานอายุน้อยที่เข้ามาในตลาดก็น้อยลง คาดว่าจะเริ่มเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นไป ทำให้ยุคนี้กลายเป็นยุคของลูกจ้าง ที่สามารถเลือกงานได้ ขณะที่นายจ้างสิทธิ์ในการเลือกน้อยลง ทางแก้หนึ่งคือ การวางแผนพัฒนาคนร่วมกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้แรงงานพร้อมใช้ ขณะเดียวกันแรงงานสูงอายุจะมากขึ้น องค์กรต้องเตรียมพร้อมเรื่อง ความแข็งแรงด้านร่างกายและการรักษาสุขภาพที่อาจเพิ่มขึ้น

2. ขาดการสร้างภาวะผู้นำที่ต่อเนื่อง – นี่คือปัญหาการบริหารคนของ HR ในไทย แสดงให้เห็นว่า ไทยไม่เก่งเรื่องพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ สะท้อนถึงระบบการศึกษาที่มีปัญหา ใช้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และไร้ทิศทางในการพัฒนาคนที่ชัดเจน เห็นได้ชัดทั้งระดับประเทศ และในหลายองค์กร ที่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาคนไปในทิศทางใด

3. ขาดแคลนแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพ – จากการสำรวจคุณภาพแรงงานไทย พบว่า คนไทยมีความสามารถในระดับกลางๆ สะท้อนถึงปัญหาที่สะสมมาหลายปี เห็นได้จากบริษัทขนาดใหญ่ต้องใช้หัวหน้าหรือผู้บริหารจากต่างประเทศ ส่วนแรงงานระดับล่างมาจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

4. องค์กรไม่ดึงดูดแรงงานที่มีความสามารถ – เมื่อแรงงานคุณภาพมีน้อย สิ่งที่ตามมาคือ องค์กรไม่สามารถดึงดูดใจให้แรงงานที่มีความสามารถให้มาสมัคงาน หรือไม่สามารถรักษาไว้กับองค์กรได้ เพราะการบริหารคนไม่ทันสมัย องค์กรไม่ปรับเปลี่ยนให้ทัน ไม่มีความท้าทายให้กับพนักงาน

5. อัตราการลาออกสูง – ไทยมีอัตราการลาออก (Turn Over) ประมาณ 17% ถือว่าอยู่ในระดับสูงอันดับต้นๆ ของโลก อย่างที่บอกว่าตลาดแรงงานอยู่ในมือของลูกจ้างที่มีทางเลือกมากกว่า ความคิดย้ายงานเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานที่ใหม่ เป้าหมายคือการเพิ่มเงินเดือนให้มากขึ้น เพราะรู้ว่าองค์กรต่างๆ พร้อมจะซื้อตัวอยู่แล้ว

ภาพจาก pixabay.com

องค์กรใหญ่เร่งปรับตัว องค์กรเล็กเร่งศึกษา

ดร.ศิริยุพา บอกว่า การปรับตัวด้านบริหารงานคน ต้องบอกว่าองค์กรใหญ่ค่อนข้างตื่นตัวมาก ตัวอย่างองค์กรในไทยที่มีงานบริหารคนที่ดี เช่น SCG, PTT, AIS ซึ่งจากภาพรวมแล้วจะพบอุปสรรคอย่างหนึ่งคือ หาคนที่ทำงานด้านบริหารงานคน ได้ยาก เป็นสิ่งที่องค์กรขนาดใหญ่ต้องเร่งหาตัวผู้บริหารให้ได้

ขณะที่องค์กรเล็กๆ ระดับ SME ในไทยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ยังไม่ตระหนักถึงเรื่องนี้มากนัก ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะดูแลเรื่องนี้เอง เพราะคิดว่างาน HR เป็นเรื่องของ admin แต่ก็มีเจ้าของกิจการรุ่นใหม่ เริ่มสนใจและศึกษาเรื่องนี้มากขึ้น ทางออกคือต้องมาเข้าการอบรม พัฒนาตัวเอง นอกจากเรื่องการบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาดแล้ว เรื่องบริหารคน คืออีกเรื่องที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา