อนาคตของ HR ยุคหลัง COVID-19 กับ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม | BI Executive

แผนกทรัพยากรบุคคล หรือ HR เริ่มมีบทบาทกับองค์กรมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงวิกฤต COVID-19 ที่รูปแบบการทำงานของทุกองค์กรต้องเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

แล้วองค์กรขนาดใหญ่อย่าง AIS ปรับตัวอย่างไรบ้าง และ HR ของ AIS จะเข้ามามีส่วนช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างไร ลองมาทำความเข้าใจกับ กานติมา เลอเลิศยุติธรรม CHRO AIS ไปด้วยกัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://brandinside.asia/interview-kantima-ais-chro-life-after-covid/

ฝากติดตามรายการใหม่ Brand Inside Executive รายการที่ชวนผู้บริหารทั่วฟ้าเมืองไทย พูดคุยเรื่องธุรกิจ การบริหารงานและการบริหารคน ซึ่งกำลังเปลี่ยนผ่านอย่างรุนแรงด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา