คิด เปอร์เซ็นต์ ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ ไม่ยากอย่างที่คิด

คิด เปอร์เซ็นต์ ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ

เปอร์เซ็นต์ น่าจะเป็นคณิตศาสตร์เรื่องหนึ่งที่ทุกคนได้ใช้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการคำนวณสินค้าลดราคา การคำนวณกำไร–ขาดทุน การหาว่าของชิ้นนี้ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่ามีแต่เรื่องใกล้ตัวทั้งนั้น วันนี้เรารวบรวมวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆ ด้วยเครื่องคิดเลขให้ทุกคนได้อ่านกัน 

ก่อนจะเริ่ม เรามาเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าเปอร์เซ็นต์มันคืออะไร เปอร์เซ็นต์คือการที่เทียบสัดส่วนด้วยเลข 100 เช่นเราเจอป้าย “20% discount” ซึ่งหมายถึงสินค้าชิ้นนี้ลด 20% ถ้าสินค้านี้ราคาเต็ม 100 บาท เท่ากับว่าลดไป 20 บาท สรุปแล้วสินค้านี้ราคาลดแล้วเหลือ 80 บาท

เปอร์เซ็นต์

การคิดเปอร์เซ็นต์กับสินค้าลดราคา

การหาว่าสินค้านี้ลดแล้วเหลือเท่าไหร่

  • วิธีคิด : ราคาเต็ม x (100-จำนวนที่ลด / 100) = ราคาที่ลดแล้ว
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : ราคาเต็ม – จำนวนที่ลดและกดปุ่ม% = ราคาที่ลดแล้ว

ตัวอย่าง

หูฟัง Airpods 3ราคา 6,700 บาท ลดราคา 30% 

วิธีทำ

6,700 (ราคาเต็ม) x 100-30(จำนวนที่ลด) / 100 = 4,753 บาท

 

การหาว่าสินค้านี้ลดไปกี่บาท

  • วิธีคิด : ราคาเต็ม x (จำนวนที่ลด / 100) = ราคาที่ลด
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : ราคาเต็ม – จำนวนที่ลดและกดปุ่ม% = ราคาที่ลด

ตัวอย่าง

หูฟัง Airpods 3 ราคา 6,700 บาท ลดราคา 30% 

วิธีทำ

6,700 (ราคาเต็ม) x 30(จำนวนที่ลด) / 100 = 2,037 บาท

 

การหาว่าสินค้านี้ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์

  • วิธีคิด : ราคาที่ลดไป / ราคาเต็ม x 100 = จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลด
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : ราคาส่วนลด / ราคาเต็ม x 100 = จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ลด

ตัวอย่าง

หูฟัง Airpods 3 ราคา 6,700 บาท ลดเหลือ 5,360

วิธีทำ

6,700-5,360 = 1,340 (ราคาที่ลดไป)

1,340 (ราคาที่ลดไป) / 6,700 (ราคาเต็ม) x 100 = 20 

 

การคิดเปอร์เซ็นต์กับค่าคอมมิชชั่น

  • วิธีคิด : ราคาเต็ม x จำนวนเปอร์เซ็นต์ = ค่าคอมมิชชั่นที่ได้
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : ราคาเต็ม – เปอร์เซ็นต์ที่ได้และกดปุ่ม% = ค่าคอมมิชชั่นที่ได้

ตัวอย่าง

เซลล์คนหนึ่งได้รับค่าคอมมิชชั่น 5% ต่อการซื้อรถของลูกค้า 1 คัน

เซลล์คนนี้เสนอขายรถให้กับลูกค้า 550,000 บาท 

วิธีทำ

550,000 (ราคาเต็ม) x 5% (จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ได้) = 27,500 บาท

 

การคิดเปอร์เซ็นต์กับเงินเดือน

 

การหาว่าเงินเดือนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

  • วิธีคิด : เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเก่า x 100 ÷ เงินเดือนเก่า = เปอร์เซ็นต์ที่เงินเดือนขึ้น
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : เงินเดือนใหม่ – เงินเดือนเก่า x 100 ÷ เงินเดือนเก่า = เปอร์เซ็นต์ที่เงินเดือนขึ้น

ตัวอย่าง

เงินเดือนปีแรกอยู่ที่ 25,000 หลังจากทำงานไปหนึ่งปี เงินเดือนเดือนขึ้นมาอยู่ที่ 30,000 บาท

วิธีทำ

30,000 – 25,000 x 100 ÷ 25,000 = 20%

 

การหาว่าเงินเดือนใหม่คือเท่าไหร่จากเปอร์เซ็นต์

  • วิธีคิด : เงินเดือนเก่า + เปอร์เซ็นต์เงินเดือนที่ขึ้น  = เงินเดือนใหม่
  • วิธีกดเครื่องคิดเลข : เงินเดือนเก่า + จำนวนที่ขึ้นและกดปุ่ม% = เงินเดือนใหม่

ตัวอย่าง

เงินเดือนปีแรกอยู่ที่ 25,000 หลังจากทำงานไปหนึ่งปี เงินเดือนขึ้น 5%

วิธีทำ

25,000 (เงินเดือนเก่า) + 5% (เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่ม) = 26,250 (เงินเดือนใหม่)

 

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆ น้อยๆ จากสถานการณ์จริงที่ทุกคนน่าจะได้ใช้กัน โดยเราสามารถนำสูตรคำนวณเปอร์เซ็นต์พวกนี้ไปประยุกต์ได้อีกมากมาย หวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการใช้ชีวิตกับทุกคนได้นะ 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา