กางตำรา เลือกซื้อประกันสู้โรคโควิด-19 ถามตัวเองสักนิดก่อนคิดจะซื้อ

ความกังวลของคนไทยในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ แม้หลายคนจะพยายามหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่น แม้จะช่วยลดความเสี่ยงไปได้บ้าง แต่ก็คงไม่ทั้งหมด

ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ภาพจาก Shutterstock

ทางออกหนึ่งที่จะช่วยคลายความกังวลได้ คือการซื้อประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 เพราะอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งค่ารักษาพยาบาล และค่าเสียโอกาสในกรณีที่ต้องหยุดงานเพื่อรักษา

คำถามน่าปวดหัว คิดสักนิดก่อนซื้อประกันโควิด-19

Q: ประกันแบบไหนบ้างที่คุ้มครองโรคโควิด-19

ตอนนี้มีประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 จำนวนมาก แล้วประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบอื่นๆ ที่เคยซื้อไว้จะให้ความคุ้มครองในกรณีป่วยเป็นโรคโควิด-19 ด้วยหรือไม่

A: มีกรมธรรม์ประกันหลายแบบที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 อยู่แล้ว ได้แก่ กรรมธรรม์ประกันชีวิต กรมธรรม์ประกันสุขภาพ กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง ดังนั้นจึงอาจไม่จำเป็นต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 โดยเฉพาะก็ได้ หากเงื่อนไขประกันที่เคยซื้อไว้ให้ความคุ้มครองอยู่แล้ว

การรักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายที่สูง ดังนั้นการซื้อประกันจึงเป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งสามารถแบ่งเบาค่ารักษาได้ ภาพจาก pixabay

Q: ประกันสู้โรคโควิด-19 มีการคุ้มครองแบบไหนบ้าง?

A: กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 โดยเฉพาะ มีแผนการคุ้มครองที่หลากหลาย ซึ่งในท้องตลาดที่บริษัทประกันนำมาเสนอขาย ส่วนใหญ่จะมีแผนการคุ้มครอง 4 รูปแบบ ได้แก่

รูปแบบที่ 1 ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย เป็นจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันไว้ ในกรณีที่ตรวจพบโรคโควิด-19 ในกรณีนี้เป็นการจ่ายเงินความคุ้มครองแบบครั้วเดียวจบ เมื่อตรวจพบโรค ซึ่งผู้ทำประกันสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปใช้ในการรักษาพยาบาล

รูปแบบที่ 2 ให้ความคุ้มครองเมื่อเสียชีวิตหรือมีอาการโคม่าจากโรคโควิด-19 ซึ่งเมื่อเสียชีวิตหรือมีอาการโคม่าจากโรคโควิด-19 บริษัทก็จะจ่ายเงินความคุ้มครองให้ตามที่กำหนดไว้

รูปแบบที่ 3 คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ในกรณีนี้เมื่อผู้ทำประกันตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคโควิด-19 บริษัทประกันจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตามจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้

รูปแบบที่ 4 คุ้มครองค่าชดเชยรายวัน ในกรณีที่ปวยเป็นโรคโควิด-19 บริษัทจะจ่ายเงินค่าชดเชยรายวันให้กับผู้ทำประกัน เพื่อนำเงินจำนวนนี้ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในขณะที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน

ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีรูปแบบแผนการคุ้มครองที่ต่างกันไปตามราคา รวมถึงสามารถคุ้มครองหลายรูปแบบในกรมธรรม์เดียวก็มีเช่นกัน

Q: จะรู้ได้ยังไง ว่าต้องซื้อประกันโควิดจริงๆไหม? 

A: ตอนนี้มีประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีป่วยเป็นโรคโควิด-19 โดยเฉพาะจำนวนมากในท้องตลาด วิธีที่ง่ายที่สุดคือ เลือกซื้อประกันตามเงื่อนไขการใช้ชีวิตของเรา ซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณีคือ มีประกันชีวิต ประกันสุขภาพอื่นๆ อยู่แล้ว และยังไม่เคยมีประกันชนิดใดๆ เลย เพื่อเลือกประกันที่มีความเหมาะสมกับเรามากที่สุด ทั้งเรื่องเบี้ยประกัน และการคุ้มครองที่จะได้รับ

กรณีที่ 1 เคยทำประกันสุขภาพ ประกันชีวิตไว้แล้วก่อนหน้านี้ คุณต้องกลับไปอ่านเงื่อนไขก่อน เพราะบางครั้งประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่ทำไว้อาจให้ความคุ้มครองในกรณีที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 อยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำประกันโควิด-19 โดยเฉพาะเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ส่วนบางคนโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนที่มีประกันสังคมอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องกังวลเพราะประกันสังคมให้สิทธิในการตรวจ และรักษาในกรณีป่วยเป็นโรคโควิด-19 แต่หากอยากซื้อประกันโรคโควิด-19 เพิ่มเพื่อความสบายใจก็ได้เช่นเดียวกัน

กรณีที่ 2 หากไม่เคยทำประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพไว้เลย หรือเคยทำแต่ไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขการคุ้มครองจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการรักษาหรือไม่ จะตัดสินใจที่จะทำประกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะเพิ่มเติมก็ได้ แต่ควรพิจารณาก่อนว่า เงื่อนไขการคุ้มครองของประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพที่ทำไว้แต่ละกรมธรรม์ จะจ่ายเงินชดเชยในกรณีเจ็บป่วยมากน้อยแค่ไหน แล้วค่อยเลือกประกันโรคโควิด-19 ที่เหมาะสมตามการคุ้มครอง โดยอาจไม่ต้องซื้อแผนการคุ้มครองที่แพงที่สุดก็ได้

Q: ประกันโควิด-19 คุ้มครองทุกกรณีไหม มีกรณีไหนไม่คุ้มครองบ้าง?

A: ก่อนซื้อประกันโควิด-19 ควรอ่านเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ให้ดีก่อน เพราะมีเงื่อนไขบางอย่างที่อาจทำให้คุณไม่ได้รับความคุ้มครอง โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลารอคอย เพื่อป้องกันผู้ทำประกันเจ็บป่วยก่อนที่จะมาทำประกัน ซึ่งบริษัทสามารถปฎิเสธการรับผิดชอบในช่วงเวลานี้ได้ ซึ่งส่วนใหญ่บริษัทประกันจะกำหนดระยะเวลารอคอยไม่เกิน 14 วัน

รวมถึงกรณีที่ผู้ซื้อประกัน จงใจพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงให้ติดเชื้อโควิด-19 เพื่อรับการคุ้มครอง ในกรณีนี้บริษัทประกันอาจอ้างว่าเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต และปฎิเสธการคุ้มครองได้

ตัวอย่างแผนการคุ้มครองประกันโควิด-19 ของทิพยประกันภัย ภาพจาก tipinsure.com

Q: ประกันโควิด-19 ถูกหรือแพงต่างกันยังไง?

ส่วนใหญ่แล้วประกันที่ให้ความคุ้มครองโรค-19 โดยเฉพาะจะมีราคาถูกกว่าประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตชนิดอื่นๆ เนื่องจากให้ความคุ้มครองที่เฉพาะเจาะจง มีราคาประมาณ 100-1,000 บาท ซึ่งจะแตกต่างกันที่แผนการคุ้มครอง

A: โดยประกันที่มีค่าเบี้ยประกันถูกประมาณ 100 บาทจะให้การคุ้มครองที่น้อย ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าคุ้มครองในกรณีที่ตรวจพบโรคโควิด-19 ประมาณ 10,000-15,000 บาท จ่ายครั้งเดียวจบ ซึ่งบางครั้งอาจไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงก็ได้

รวมถึงยังต้องเผื่อค่าเสียโอกาสในระหว่างรักษาตัว เพราะไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ดังนั้นการซื้อประกันที่มีเบี้ยประกันถูกเกินไปอาจไม่คุ้มค่า ควรเลือกซื้อประกันที่มีเบี้ยแพงขึ้นสักหน่อย แต่จ่ายค่าคุ้มครองทั้งการรักษาพยาบาล และให้เงินชดเชยระหว่างการรักษาจะดีกว่า

Q: จะซื้อประกันโควิด-19 จากช่องทางไหนได้บ้าง?

ถ้าใครตัดสินใจได้แล้วว่าจะซื้อประกันโควิด-19 คำถามถัดมาคือ ควรซื้อประกันจากช่องทางใด และซื้อกับบริษัทอะไรดี

A: คำตอบง่ายๆ คือ ควรซื้อประกันจากช่องทางและบริษัทประกันที่น่าเชื่อถือ ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทประกันขนาดใหญ่ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือ และใบอนุญาตของนายหน้าที่คุณจะซื้อประกันได้ที่เว็บไซต์ของคปภ. รวมถึงตอนนี้คุณสามารถซื้อประกันโควิด-19 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทประกันโดยตรงก็ได้ ซึ่งส่วนใหญ่เพียงแค่กรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามจริงเท่านั้น แต่ควรกรอกข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

Q: อยากซื้อประกันโควิด-19 ให้คนอื่น ซื้อได้ไหม?

A: บางครั้งหากคุณสนใจที่จะซื้อประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 โดยเฉพาะให้กับคนอื่น เช่นพ่อแม่ คนในครอบครัว หรือแม้แต่แฟนก็สามารถทำได้ เพราะประกันโควิดส่วนใหญ่เป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ เพียงมีข้อมูลที่ถูกต้องของผู้ที่คุณต้องการซื้อประกันให้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชน และเบอร์โทรศัพท์ แต่สิ่งที่ควรระวังคือ ต้องมั่นใจว่าข้อมูลเหล่านี้ถูกต้อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

ผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถทำประกันโควิด-19 ได้เช่นกัน ภาพจาก pixabay.com

Q: มีโรคประจำตัว ทำประกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

A: คนที่เป็นโรคประจำตัวก็สามารถทำประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคโควิด-19 ได้เช่นกัน เพราะโรคประจำตัวไม่ได้เป็นสาระสำคัญ แต่ผู้ซื้อประกันควรกรอกข้อมูลโรคประจำตัวที่เป็นตามจริง เพื่อความสมบูรณ์ของกรมธรรม์

Q: ถ้าป่วยเป็นโควิด แต่ใบรับรองแพทย์ระบุว่าเป็นปอดอักเสบจะเคลมได้ไหม?

A: แม้ว่าเอกสารใบรับรองแพทย์จะระบุว่าป่วยเป็นโรคปอดอักเสบ แต่คุณสามารถแนบผลการตรวจที่ระบุว่าพบเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทประกันจ่ายความคุ้มครองตามกรมธรรม์ที่ได้ทำไว้ ซึ่งขั้นตอนการเคลมบริษัทจะจ่ายเงินให้ตามการคุ้มครอง ภายใน 15 วัน แต่หากมีข้อสงสัยสามารถขยายเวลาได้แต่ไม่เกิน 90 วัน

ที่มา – คปภ. (1), (2)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา