ส่องความไม่แน่นอนของมนุษย์เงินเดือน ถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน ลดเวลาทำงาน เมื่องานประจำไม่มั่นคงอีกต่อไป

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการสำรวจภาคครัวเรือนเกี่ยวกับผลกระทบต่อการทำงานในปี 2564 ที่ผ่านมาพบว่า

  • 54.0% ของครัวเรือนเริ่มมีความสนใจประกอบอาชีพเสริมแต่ยังไม่ได้เริ่มทำ
  • 28.2% ของครัวเรือนได้เริ่มทำอาชีพเสริมแล้วเนื่องจากงานที่ทำอยู่เป็นหลักได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อาชีพส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมคือการขายสินค้าออนไลน์ ทั้งการขายอาหารขนมหรือสินค้าทั่วไป ผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องไปกับ Google trends ที่บ่งชี้ว่าจำนวนการค้นหาคำว่า “ขายออนไลน์” มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าสถานการณ์โควิด-19 ได้เข้ามากระทบตลาดแรงงานและมุมมองเกี่ยวกับการทำงานที่เกิดขึ้นได้ 2 มิติ โดยมิติแรกเป็นเรื่องความมั่นคงของอาชีพหลัก หลังเริ่มเห็นว่าอาชีพต่าง ๆ มีความไม่แน่นอนสูงในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงอาจเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตในด้านอื่น ๆ ด้วย และมิติที่ 2 เป็นเรื่องรายได้ที่ลดลงจากอาชีพหลักส่งผลต่อความไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน

การค้นหาคำว่าขายออนไลน์และการลงทุนมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น

google trends

รายได้ลดจึงต้องหารายได้เสริม…ไม่เพียงแค่อาชีพฟรีแลนซ์ที่ได้รับผลกระทบหนัก แต่มนุษย์เงินเดือนก็ได้รับผลกระทบด้วย

ในช่วงที่สถานการณ์โควิด-19 เกิดขึ้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนจากการทำงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 มีสัดส่วนที่ลดลงอยู่ที่ 66.6% จาก 71.2% ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 (ก่อนเกิดโควิด-19) บ่งชี้ว่า ภาพรวมครัวเรือนมีรายได้จากการทำงานที่ลดลง สอดคล้องไปกับสถานการณ์ที่หลายบริษัทอาจมีการเลิกจ้าง ปรับลดคนงาน ลดเงินเดือน หรือลดระยะเวลาการทำงานลง

เช่น ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยภาคเอกชนลดลงอยู่ที่ 43.9 ในไตรมาส 3/2564 หรือเคยลดลงไปอยู่ที่ 40.2 ในไตรมาส 2/2563 จากระดับก่อนเกิดโควิด-19 ที่ 46.7 ในไตรมาส 3/2562 ดังนั้นการมองหาอาชีพที่สองเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่แน่นอนจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น รวมถึงกระแสเทคโนโลยีที่เริ่มเข้ามาก็ยังทำให้หลายอาชีพเริ่มถูกลดบทบาทลงมาก ยกตัวอย่าง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการจ้างงานจากสถานการณ์โควิดมาก ทำให้นักบิน/พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินไม่สามารถทำกิจกรรมได้ตามเดิมทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมาก หลายคนจึงต้องหาอาชีพใหม่รองรับ บ้างก็นำงานอดิเรกที่ชอบมาทำเป็นอาชีพเสริม เช่น ร้านครัวซองค์ของนักบิน หรือบางคนสามารถค้นพบทักษะใหม่ ๆ ของตัวเองและเริ่มนำมาทำเป็นอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ ดังนั้น ในตลาดแรงงานยุคปัจจุบัน การมีทักษะที่หลากหลายและกว้างขวาง การเรียนรู้ที่จะปรับตัว หรือการมีอาชีพที่สองรองรับความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นจึงมีบทบาทที่สำคัญมากยิ่งขึ้น

ภาพจาก Shutterstock

การใช้เงินทำงานหรือการลงทุนอีกทางเลือกของการเพิ่มรายได้… ต้องศึกษาให้ดีและรู้เท่าทัน

ในช่วงที่สถานการณ์มีความไม่แน่นอนสูงหลายอาชีพรายได้มีแนวโน้มปรับลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมหรืออาจปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นนอกจากการประกอบอาชีพเสริมแล้ว แนวทางที่นิยมหารายได้เพิ่มจาก “การใช้เงินทำงาน” ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการการลงทุนสามารถทำได้ง่ายขึ้นในโลกแห่งข้อมูลอย่างปัจจุบัน  โดยคำค้นหาใน google trends เกี่ยวกับการลงทุนมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการขายออนไลน์ ปัจจุบันทางเลือกและช่องทางการลงทุนมีค่อนข้างเยอะ ตอบโจทย์ความต้องการลงทุนที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่การลงทุนในเงินฝากประจำ การลงทุนในกองทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ การลงทุนในพันธบัตร/หุ้นสามัญ รวมไปถึงสิ่งที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้คือ “การลงทุนใน Cryptocurrency” ซึ่งความเสี่ยงในการลงทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันตามผลตอบแทนที่ได้รับ โดยคอนเซ็ปต์ “High Risk High Return” ยังคงใช้ได้อยู่ ดังนั้น ในการเลือกที่จะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดจึงควรที่จะศึกษาการลงทุนให้เข้าใจและประเมินความเสี่ยงหรือเงินต้นที่อาจสูญเสียได้จากการลงทุนนั้น 

สำหรับปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกลงทุนสินทรัพย์ต่าง ๆ คือ จำนวนเงินต้น จุดประสงค์การลงทุน ช่วงเวลาที่สามารถลงทุนได้ ประเภทและลักษณะของสินทรัพย์นั้น ๆ รวมถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่รับได้ นอกจากนี้ การรู้จักผู้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ก็เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทางการลงทุนที่เพิ่มขึ้น บางช่องทางมีการดึงดูดใจผ่านผลตอบแทนที่สูงแต่ยังไม่มีกฎหมายรองรับ เช่น แชร์ลูกโซ่หรือการลงทุนผ่าน Internet ซึ่งอาจนำมาซึ่งการสูญเสียเงินต้นที่นำไปลงทุนและส่งผลกระทบต่อสถานะรายได้ของครัวเรือน

ผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษาหรือติดตามตลาดการลงทุนในกองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกที่ดี โดยปัจจุบันมีทั้งกองทุนที่ลงในไทยและต่างประเทศสามารถเลือกสินทรัพย์ที่น่าสนใจและให้ทางบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการสินทรัพย์ หรือหากเป็นผู้ที่มีเวลาและติดตามข่าวสารการลงทุนอยู่เสมอสามารถรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้น การลงทุนในหุ้นสามัญ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดี แต่ก็ตามมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

คริปโต crypto currency bitcoin

ปัจจุบันช่องทางการลงทุนที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากคือ การลงทุนใน Cryptocurrency หรือสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น การซื้อ-ขายสกุลเงินบิทคอยน์ โดยจะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมามีข่าวกลุ่มคนที่ได้รับกำไรและประสบความสำเร็จค่อนข้างมาก แต่ในอีกมุมนึงสินทรัพย์ประเภทนี้เป็นสินทรัพย์ที่ใหม่มากจึงมีความผันผวนสูง มีคนได้รับกำไรจำนวนมากแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทนี้เช่นกัน การติดตามสถานการณ์ การรู้จักลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนและการจับจังหวะการลงทุนจึงเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ 

ดังนั้น ในการใช้เงินทำงานเป็นอีกช่องทางในการหารายได้สำหรับมนุษย์เงินเดือน แต่ต้องศึกษาและเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ช่องทางการหารายได้เสริมเป็นตัวซ้ำเติมฐานะทางการเงินของครัวเรือนในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอน ภาวะการครองชีพสูงขึ้น ในขณะที่ครัวเรือนยังมีภาวะรายได้ที่ตึงตัว

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา