สัมภาษณ์ HR ของ CP ALL เขาบริหาร-จัดการพนักงาน 7-Eleven กว่าแสนคนทั่วประเทศได้อย่างไร?

รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยมี 7-Eleven กว่า 12,000 สาขา และมีพนักงานอยู่ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 100,000 คน

คำถามที่เราอยากรู้คือ CP ALL ที่เป็นผู้บริหารร้าน 7-Eleven ในประเทศไทย เขาบริหาร-จัดการ และดูแลพนักงานทั้งหมดได้อย่างไร?

Brand Inside มีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณกรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Information System ของบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหาคำตอบดังกล่าวผ่านบทสัมภาษณ์นี้

กรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Information System ของบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Information System ของบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

CP ALL มีพนักงานเซเว่นที่ต้องดูแลกว่าแสนคน เขาทำได้อย่างไร?

ก่อนอื่น ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สาขา 7-Eleven ในประเทศไทยมีทั้งหมด 3 รูปแบบคือ

  1. สาขาที่ CP ALL เป็นคนบริหารเอง
  2. สาขาแบบ Store Business Partner (SBP)
  3. สาขาที่ได้รับลิขสิทธิ์มาพร้อมๆ กับ CP ALL ในช่วงแรก (ส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ในแต่ละภูมิภาค)

ในทั้งหมด 3 รูปแบบนี้ สาขาที่ CP ALL เป็นคนบริหารเองมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะต้องบริหารตัวสาขาแล้ว ตัวพนักงาน CP ALL ก็ต้องเป็นผู้จัดการ-บริหารโดยตรงเองทั้งหมด

  • คุณกรณิศ บอกว่า “ถ้าดูจากสาขาที่มีทั่วประเทศกว่า 12,000 สาขา และหากนับเฉพาะแค่สาขาที่ CP ALL เป็นคนบริหารเอง ก็ต้องบอกว่ามีพนักงานไม่ต่ำกว่า 100,000 คนที่ CP ALL ต้องดูแล”

ที่สำคัญคือ ในจำนวนพนักงานกว่า 100,000 คนที่ CP ALL ต้องดูแล ไม่ได้มีเพียงพนักงานประจำสาขาที่เราคุ้นเคยเวลาเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเท่านั้น เพราะยังมีพนักงานฝ่ายโลจิสติกส์ที่ทำหน้าที่ส่งสินค้าให้กับแต่ละสาขาทั่วประเทศ และอีกฝ่ายที่ขาดไม่ได้ คือฝ่ายสนับสนุน (support) ที่ต้องคอยดูแลงานหลังบ้านและภาพลักษณ์ขององค์กร

แต่ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน คุณกรณิศ ย้ำว่า “สิ่งสำคัญคือวัฒนธรรมองค์กร” เพราะวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด สำหรับ CP ALL เพื่อบริหาร-จัดการพนักงาน สำหรับที่นี่ใช้หลักการที่เรียกว่า Harmony Culture หมายความว่า แม้แต่ละคนจะไม่เหมือนกัน มาจากต่างที่-ต่างถิ่นกัน แต่เมื่อมาอยู่ในองค์กรแล้ว ทุกคนต้องมีความกลมเกลียวกัน

  • “ผสมส่วนเหมือน ผสานส่วนต่าง สร้างความกลมเกลียว ดุจดนตรีวงเดียวกัน” คือหนึ่งในข้อความสำคัญของพนักงาน CP ALL ทุกคนที่ใช้ในการทำงาน

ไม่หมดเพียงเท่านั้น คุณกรณิศ อธิบายถึงสิ่งที่ร้อยรัดคนในองค์กร ตั้งแต่ระดับพนักงานหน้าร้านไปจนถึงผู้บริหาร คือคุณลักษณะหลัก 5 ประการขององค์กรที่เรียกเป็นชื่อย่อว่า “ACIOT” ซึ่งประกอบไปด้วย Achievement, Customers, Integrity, Organization และ Team work

7-Eleven เซเว่น อีเลฟเว่น
7-Eleven Photo: Shutterstock

กระจายอำนาจลงสู่สาขา คัดเลือกพนักงานท้องถิ่นมาทำงาน

ทุกวันนี้ เมื่อ 7-Eleven สาขาใดก็ตามในประเทศ ต้องการรับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาทำงาน ไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัคร หรือประวัติการทำงานเข้ามาที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพอีกต่อไปแล้ว

  • เพราะ CP ALL ให้อำนาจแต่ละสาขาในแต่ละพื้นที่บริหาร-จัดการ ดูแลตัวเองได้

คุณกรณิศ อธิบายว่า นี่หลักคิดที่เชื่อว่าแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน “ทำไมเราต้องให้สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมาคอยคัดเลือกพนักงานที่จะทำงานในสาขาต่างจังหวัด อำนาจในการเลือกพนักงานมาทำงานในแต่ละพื้นที่ต้องเป็นของพื้นที่นั้นๆ เอง ไม่ใช่กรุงเทพ”

หน้าที่ของสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพจึงมีเพียงการเป็นฝ่ายที่สนับสนุนให้เกิดการคัดเลือกพนักงานมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกวันนี้ ในแต่ละสาขามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่หลังร้าน เพื่อไว้ใช้ทำการทดสอบทางเทคนิค รวมถึงหากมีการเทรนนิ่งเพื่อให้พร้อมทำงานในร้าน ก็สามารถใช้พื้นที่หลังร้านปฏิบัติการได้ทั้งหมด CP ALL เรียกระบบเหล่านี้ว่าเป็น E-learning คือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดกระบวนการ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพอีกต่อไป

  • และเอาเข้าจริงแล้ว หลักการบริหารจัดการสินค้าในร้าน 7-Eleven ก็ใช้แนวคิดนี้ เพราะถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นได้ว่า สินค้าใน 7-Eleven แต่ละสาขาจัดวางไม่เหมือนกัน บางสาขาเข้าไปเจอของกินก่อน บางสาขาเข้าไปเจอสินค้าอุปโภคบริโภคก่อน
  • นี่คือหลักการเดียวกันที่เชื่อว่า “เพราะแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องบริหาร-จัดการให้แตกต่างกัน”
7-Eleven เซเว่น อีเลฟเว่น
7-Eleven Photo: Shutterstock

เส้นทางอาชีพของพนักงาน 7-Eleven คืออะไรบ้าง

คุณกรณิศ บอกว่า เส้นทางอาชีพของพนักงาน 7-Eleven มีหลากหลาย เพราะมีคนหลายช่วงอายุทำงานในร้าน 7-Eleven รู้หรือไม่ว่าในช่วงปิดเทอมมีน้องๆ มาทำงานในช่วงสั้นๆ ต่อปีไม่ต่ำกว่าหลายหมื่นคน บางคนมาทำงานแค่ช่วงปิดเทอม แต่สำหรับคนที่จริงจังทำเป็นอาชีพหลัก หนึ่งในเส้นทางอาชีพยอดฮิตก็คือการขึ้นไปเป็น “ผู้จัดการสาขา”

คุณกรณิศ เสริมว่า แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ CP ALL สามารถให้กับพนักงาน 7-Eleven และถือเป็นสิทธิพิเศษ เพราะบริษัทอื่นๆ ส่วนใหญ่ในไทยทำไม่ได้ คือการที่เราเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถทำงานในบ้านเกิดได้

  • “หลายคนทำงานกับ 7-Eleven วันหนึ่งอยากกลับบ้านเกิด ก็มาขอกลับไป แต่ยังมีงานทำ เพราะ 7-Eleven มีสาขาทั่วประเทศ”

ส่วนถ้าพูดถึงเรื่องผลตอบแทน การเป็นพนักงาน 7-Eleven นอกจากจะมีรายได้เป็นเงินเดือนแล้ว ยังมีค่าเข้ากะ ซึ่งผลสำรวจของ CP ALL พบว่า พนักงานจำนวนไม่น้อยชอบทำงานกะดึก เพราะลูกค้าไม่วุ่นวาย แถมมีรายได้ที่เยอะกว่ากะกลางวัน รวมไปถึงค่าแคชเชียร์ ค่าตำแหน่ง (เช่น เป็นบาริสต้าชงกาแฟ) ค่าเบี้ยขยัน แถมยังจ่ายโบนัสทุกไตรมาสอีกด้วย

“ที่ CP ALL เราอยู่กันเป็นครอบครัว แตกต่างได้ แต่ต้องกลมเกลียวกัน” คุณกรณิศ กล่าวทิ้งท้าย

กรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Information System ของบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
กรณิศ ธนสุนทรกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์ HR Information System ของบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา