Honestbee ยื่นคำร้องขอพิทักษ์ทรัพย์แล้ว กิจการมีหนี้สูงถึง 6,400 ล้านบาท

Honestbee ได้ยื่นคำร้องพิทักษ์ทรัพย์จากศาลสิงคโปร์แล้ว หลังไม่สามารถที่จะชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่เรียกร้องได้ โดยบริษัทขอเวลาในการปรับโครงสร้างกิจการภายใน 6 เดือน

ภาพจาก Honestbee

Honestbee กิจการ Delivery จากประเทศสิงคโปร์หลังจากที่ได้ตัว CEO คนใหม่นั้น ล่าสุดสถานการณ์ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่นัก เมื่อหนังสือพิมพ์ Business Times ได้รายงานว่าล่าสุดบริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลสิงคโปร์ว่าบริษัทต้องการขอพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อที่จะปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ในระยะเวลา 6 เดือน

เอกสารที่ยื่นคำร้องให้กับศาลสิงคโปร์นั้น บริษัทมีหนี้สินทั้งหมดประมาณ 209 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราวๆ 6,400 ล้านบาท สาเหตุที่บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลเนื่องจากไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ โดยในเอกสารยังได้ระบุว่าเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีเจ้าหนี้ส่งเอกสารขอให้กิจการชำระหนี้ทันทีรวมกันถึง 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับหนี้ของบริษัทประกอบไปด้วย เป็นค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าระบบ Cloud จาก Amazon ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งสินค้า เจ้าหนี้การค้าต่างๆ ทั้งในสิงคโปร์และนอกสิงคโปร์ เช่น เจ้าหนี้จากฮ่องกงที่เป็นเจ้าของซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วย

ปัญหาที่ผ่านมาของ Honestbee คือไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ แม้ว่าบริษัทจะทยอยปิดกิจการในประเทศต่างๆ ไปแล้วก็ตาม นอกจากนี้หนี้ก้อนใหญ่ที่สุดของบริษัทคือหนี้ของ Venture Captial ที่ลงทุนให้กับบริษัท ซึ่งหนี้ส่วนนี้สูงถึง 137 ล้านเหรียญสหรัฐ

อย่างไรก็ดีในเอกสารคำร้องนั้นได้ระบุว่าถ้าหากบริษัทได้ปรับโครงสร้างใหม่แล้ว Venture Captial ที่ลงทุนให้กับ Honestbee เตรียมที่จะใส่เงินลงทุนเพิ่มไปในกิจการด้วย

ที่มา – Business Times, Tech in Asia

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ