มนุษย์เงินเดือนเฮ ! ออมสินปล่อยสินเชื่อ “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ผ่อนแค่ล้านละ 3,000 บาท ยาวนาน 40 ปี

ธนาคารออมสิน จัดวงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท ออกสินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” ทั้งซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง วงเงินกู้สินเชื่อเคหะไม่เกิน 3 ล้านบาทพร้อมประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 40 ปี 3 ปีแรก ดอกเบี้ยคงที่ 3% ผ่อนสบายๆ ล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน นาน 3 ปี 

ปีที่ 4 เป็นต้นไป ดอกเบี้ย MRR-1.00% (อัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารปัจจุบันอยู่ที่ 6.87% ต่อปี) คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 4 ปี = 3.718%

ภาพจาก Shutterstock

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเผย “เพื่อให้คนไทยกลุ่มข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานเอกชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีสถาบันการเงินรองรับความต้องการสินเชื่อที่ช่วยให้การกู้เงินเป็นเรื่องง่าย ธนาคารจึงสนับสนุนผ่านสินเชื่อเคหะ ด้วยโปรโมชั่น สินเชื่อเคหะและบุคคล “กู้บ้าน ผ่อนเบา” 

โดยมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษพร้อมเงื่อนไขที่ผ่อนปรน สอดคล้องกับความต้องการมีที่อยู่อาศัยในยุคปัจจุบันทั้งในรูปแบบซื้อบ้านใหม่และบ้านมือสอง ขณะนี้ธนาคารเปิดให้บริการแล้ว โดยจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2562”

ทั้งนี้ เกณฑ์พิจารณาการเหลือเงินในการดำรงชีพเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคขั้นต่ำ สำหรับผู้ที่มีรายได้สุทธิรวมน้อยกว่า 15,000 บาท เป็นไม่น้อยกว่า 25%

ทางผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุ “ธนาคารออมสินปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สามารถผ่อนชำระสูงสุด 40 ปี ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวนานขึ้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับภาวะความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

ภาพจากธนาคารออมสิน

ขณะที่อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น คิดคำนวณเงินงวดง่ายๆ คือ หากกู้สินเชื่อเคหะ 1 ล้านบาท ใน 3 ปีแรก จะผ่อนชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาท ให้ผ่อนสบาย ๆ เพื่อมีเงินเก็บออมหรือนำไปใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพได้”

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบทางได้ทาง website www.gsb.or.th, Facebook GSB Society, หรือ โทร 1115

ที่มา – ทำเนียบรัฐบาล, ธนาคารออมสิน 

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา