Holding Company คืออะไร แตกต่างอย่างไรจากบริษัททั่วไป

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าบริษัท โฮลดิ้ง คอมพานี มาก่อนและอาจจะมีความสงสัยว่า โฮลดิ้ง คอมพานี หรือ Holding Company แตกต่างอย่างไรกับบริษัทที่ทำธุรกิจอื่นๆ บทความนี้จะพามาทำความรู้จักกับ Holding Company กัน

Holding Company คืออะไร

Holding Company คือบริษัทที่มีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็นหลัก ไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ซึ่งรายได้ของ Holding Company จะอยู่ในรูปแบบของปันผลที่ได้จากบริษัทที่เข้าไปถือหุ้น ซึ่งบริษัทที่ไปลงทุนนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นธุรกิจบริหารจัดการเงินลงทุน หรือ Investment Company

สำหรับการถือหุ้นนั้น Holding Company จะต้องถือหุ้นในบริษัทหลักอย่างน้อย 1 บริษัทเพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมในบริษัทนั้น โดยที่หากบริษัทหลักนั้นเป็นบริษัททั่วไป Holding Company จะต้องถือหุ้นมากกว่า 50% หากบริษัทหลักมีการลงทุนร่วมกับฐานหรือเงื่อนไขอื่นมด Holding Company ต้องถือหุ้นมากกว่าหรือเท่า 40% โดยจะต้องถือหุ้นในบริษัทหลักไปตลอดเวลาที่จดทะเบียนและจะเปลี่ยนแปลงบริษัทหลักได้เมื่อเกิน 3 ปีนับตั้งแต่เริ่มมีการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์

ข้อดีของการเป็น Holding Company

  • เนื่องจากมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงและความน่าเชื่อถือสูง ทำให้ Holding Company สามารถจัดหาเงินทุนมาให้บริษัทที่ถือหุ้นได้ หากบริษัทย่อยต้องการเงินทุนเพิ่มเติมก็สามารถดำเนินการผ่าน Holding Company ได้เลย
  • หากเกิดปัญหากับบริษัทย่อย จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อ Holding Company เนื่องจากมีทรัพย์สินและการดำเนินการที่แยกออกจากกัน ทำให้ทรัพย์สินใดๆ ของ Holding Company ไม่ถือว่าเป็นของบริษัทย่อย
  • Holding Company สามารถเป็นเจ้าของบริษัทย่อยในหลายๆ ธุรกิจเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนได้ เนื่องจากผู้บริหาร Holding Company ไม่จำเป็นต้องจัดการเองเนื่องจากมีผู้บริหารและการจัดการจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจอยู่แล้ว ทาง Holding Company เพียงแค่ถือหุ้นและรับผลตอบแทนจากแต่ละบริษัทเท่านั้น

ข้อเสียของการเป็น Holding Company

  • หากวางโครงสร้างการบริหารจัดการของ Holding Company ไม่ดี อาจจะเกิดความซับซ้อนในการบริหารงานเกิดขึ้น นอกจากนี้อาจเกิดความขัดแย้งกับผู้บริหารของบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นได้
  • ต้นทุนในการจัดตั้งสูง เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมมากมายและการจัดทำภาษีที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตัวอย่างบริษัทที่เป็น Holding Company 

  • บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในกลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม
  • บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักคือขนส่วนมวลชน รองลงมาเป็นธุรกิจสื่อโฆษณา อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการตามลำดับ
  • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติและระบบท่อส่งก๊าซ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจน้ำมันและค้าปลีก เป็นต้น
  • บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ลงทุนในกลุ่มธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์
  • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า

Source: set.or.th SET Investnow longtunman.com

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา