Hitachi ญี่ปุ่น ออกกฎการทำงานใหม่ ให้พนักงานเข้าออฟฟิศสัปดาห์ละ 2-3 วัน นอกจากนั้นให้ทำที่บ้าน

New Normal ของโลกการทำงานยุคหลังโควิด (?)

WFH
Photo: Shutterstock

เข้าออฟฟิศ 2-3 วัน/สัปดาห์

Hitachi ประกาศกฎการทำงานใหม่ในองค์กร โดยระบุว่า จะให้พนักงานเข้าออฟฟิศมาทำงานเพียงสัปดาห์ละ 2-3 วันเท่านั้น ส่วนวันที่เหลือให้ทำงานจากบ้าน แม้ว่าวิกฤตโรคระบาดจะหมดไปแล้วก็ตาม

นโยบายใหม่จะมีผลบังคับใช้กับพนักงานกว่า 70% ของบริษัท นับรวมแล้วประมาณ 23,000 ตำแหน่ง

Hitachi บอกว่า จะปรับกระบวนการและวิธีการทำงานบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายนี้ เช่น ลดละการใช้ตราประทับหรือลายลักษณ์อักษรแบบเดิม โดยให้เปลี่ยนไปทำบนออนไลน์แทน เพื่อลดการเดินทางเข้าออฟฟิศโดยไม่จำเป็น

ส่วนในเรื่องการวัดผลและประเมินผลพนักงาน บริษัทจะพิจารณาที่ “ผลงาน” ไม่ใช่ “ปริมาณเวลา” ที่พนักงานทุ่มเทให้กับองค์กรเหมือนเดิมอีกต่อไป

นโยบายใหม่ของ Hitachi ถือว่าเป็น New Normal หรือธรรมเนียมใหม่ของสังคมการทำงานในญี่ปุ่นอย่างแท้จริง เนื่องจากในอดีตปริมาณเวลาในการทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะอยู่ในวัฒนธรรมทางสังคมอย่างลึกซึ้ง (ให้นึกถึงคำว่า คาโรชิ ในภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ภาวะการทำงานจนตาย”)

Hitachi Photo: Hitachi Software Engineering UK [CC BY 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
ที่มา – Nikkei Asian Review

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา