ไอเดียเด็ด! นำขยะพลาสติกมาแลกของ แถมแก้ปัญหาความยากจน

รักษ์โลกพ่วงกับการแก้ปัญหาความยากจน เป็นไอเดียที่ลงตัวมากๆ เมื่อเฮงเค็ล ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคสัญชาติเยอรมัน เปิดแคมเปญขยะจากพลาสติกมาแลกผลิตภัณฑ์ภายในร้าน 

แนวโน้มกลุ่มผู้ประกอบการในเดือนธันวาคม 2563 ให้ความสำคัญกับการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อร่วมกันสร้างความยั่งยืนให้กับโลก หนึ่งในการทำตลาดที่น่าสนใจและมีแนวโน้มว่าจะทำเพิ่มขึ้น การขับเคลื่อนแคมเปญให้ผู้ซื้อสามารถนำขยะพลาสติกมาแลกซื้อผลิตภัณฑ์ได้

โดยเป็นไอเดียของบริษัทเฮงเค็ล ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ที่นำร่องทำไปแล้ว และนับว่าเป็นแคมเปญการตลาดที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก โดยจากการดำเนินการมา สามารถลดการทิ้งขยะพลาสติกในมหาสมุทร และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ยากจน โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่มีโครงสร้างการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้เฮงเค็ล ได้ร่วมมือกับองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมอย่างพลาสติกแบงก์ เมื่อปี 2560 โดยศูนย์รับซื้อพลาสติกทั้ง 3 แห่งที่สร้างขึ้นใหม่ในเฮติได้รวบรวมพลาสติกแล้วมากกว่า 35 ตัน นอกจากนี้เฮงเค็ลยังนำ “โซเชียลพลาสติก” (Social Plastic) ที่เก็บได้เหล่านั้นมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์เป็นครั้งแรก

จากกลยุทธ์ในการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน เฮงเค็ลได้ตั้งเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเฮงเค็ลจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่หรือย่อยสลายได้ให้ได้ 100% ภายในปี 2568

สรุป

ธุรกิจหลากหลายออกมาให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนแคมเปญลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนา แต่ในส่วนประเทศที่ด้อยพัฒนาการนำขยะมาแลกการซื้อผลิตภัณฑ์ก็เป็นส่วนหนึ่งลดปัญหาด้านความยากจน โมเดลนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ในประเทศด้อยพัฒนาก็ได้ และจะเป็นวิธีที่ช่วยกันบริหารจัดการขยะจากพลาสติกได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการรีไซเคิล

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา