ไฮเนเก้น 0.0 บุกตลาดต่อ เน้นวัตถุดิบ เพียวมอลต์ ไม่มีคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ ผสม

ไฮเนเก้น 0.0 เครื่องดื่มอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ เน้นทำตลาดชูวัตถุดิบเพียวมอลต์ ใช้ข้าวมอลต์บาร์เลย์เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดเดียวในการผลิตเครื่องดื่ม โดยไม่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตอื่น ๆ อย่างเช่น ข้าว ข้าวโพด หรือ น้ำตาล ปะปนอยู่ในส่วนผสมของการผลิต

Heineken 0.0

ไฮเนเก้น เริ่มต้นทำตลาด ไฮเนเก้น 0.0 เครื่องดื่มมอลต์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งเริ่มทำตลาดในไทยมาตั้งแต่ปี 2019 โดยเน้นการใช้วัตถุดิบเพียวมอลต์ในการผลิต ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนนำแอลกอฮอล์ออกจากเครื่องดื่มเพื่อให้ได้เครื่องดื่มมอลต์ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ยังคงรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไฮเนเก้น ไม่ได้เติมน้ำตาลเพื่อเพิ่มความหวาน

จากการสำรวจ รสชาติและแพ็คเกจ เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ ถัดมาคือ ส่วนผสมและวัตถุดิบ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อและกลับมาซื้อซ้ำ ซึ่งในการผลิตเครื่องดื่มมอลต์ คาร์โบไฮเดรตที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มจะเป็นตัวกำหนดรสชาติ และคุณภาพของเครื่องดื่มนั้นๆ รวมถึงสี กลิ่น และความนุ่มของตัวเครื่องดื่ม นี่เป็นเหตุผลที่ผู้บริโภคจำเป็นต้องตระหนักรู้ และเข้าใจถึงวัตถุดิบที่เป็นจิตวิญญาณของเครื่องดื่มมอลต์ และความแตกต่างของคาร์โบไฮเดรตที่นำมาใช้ในแต่ละชนิด

มอลต์จากข้าวบาร์เลย์เป็นชนิดที่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดมีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นหอมของมอลต์สีน้ำตาลสวยธรรมชาติและรสชาติที่หวานจากธรรมชาติเนื่องจากข้าวมอลต์บาร์เลย์นั้นมีเอนไซม์ที่สามารถย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาลได้ดีกว่าธัญพืชอื่นๆ ทำให้ข้าวบาร์เลย์นั้นให้ความหวานหอมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นธัญพืชยอดนิยมที่นำไปผลิตเครื่องดื่มคุณภาพพรีเมียมกันอย่างแพร่หลาย

ส่วนคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ ที่นำมาผลิตเครื่องดื่ม จะเรียกรวมๆ กันว่า Adjunct Grains เช่น ข้าว และข้าวโพด
ก็ถูกเรียกรวมอยู่ในนี้ด้วย เหตุที่ธัญพืชอื่นๆ ยกเว้นข้าวบาร์เลย์ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพราะต้องมีการเติมน้ำตาลเข้าไปในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้รสหวาน เนื่องจากธัญพืชอื่นๆ ไม่มีเอนไซม์เหมือนอย่างมอลต์ที่ผลิตจากข้าวบาร์เลย์ และมีโปรตีนน้อย ส่งผลถึงความหอมและหนานุ่มของเครื่องดื่มน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด

สรุป

จากจุดเริ่มต้นเมื่อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปกติ มีข้อจำกัดในการโฆษณา ไฮเนเก้น จึงเริ่มต้นทำตลาด ไฮเนเก้น 0.0 เน้นย้ำความไม่มีแอลกอฮอล์อยู่ในเครื่องดื่ม ไม่ทำให้เกิดความมึนเมา จากนี้จะกลับมาเน้นย้ำการใช้วัตถุดิบ เพียวมอลต์ ไม่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา