ฮาวาย “แจกตั๋วเครื่องบินฟรี” ให้เข้ามาทำงานในเกาะ หวังกระจายทักษะใหม่ๆ ช่วยธุรกิจชุมชน

ฮาวาย เกาะกลางมหาสมุทรแปซิฟิกในประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศเปิดโครงการ Movers & Shakas จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้กับคนที่สนใจย้ายเข้ามาทำงาน และใช้ชีวิตในเกาะ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และดึงดูดทักษะความสามารถใหม่ๆ เข้ามาสู่ฮาวาย

ฮาวายเป็นรัฐหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา มีชื่อเสียงจากการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้กว่า 10.4 ล้านคน ในปี 2019 ด้วยปริมาณการใช้จ่าย 1.77 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 5.28 แสนล้านบาท โดยมีผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 216,000 คน

แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวในฮาวายได้รับผลกระทบอย่างหนัก จำนวนนักท่องเที่ยวหายไปราว 90% จึงเป็นการทำลายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของฮาวาย ที่มีมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ฮาวายดึงดูดคนเข้ามาในทำงาน กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายทักษะสู่ท้องถิ่น

หนึ่งในทางออกของฮาวาย คือ การพยายามดึงดูดให้คนกลับเข้ามาในฮาวาย แม้จะไม่ได้เป็นการท่องเที่ยว แต่เป็นการเข้ามาเพื่อทำงาน และใช้ชีวิต ในลักษณะ Remote Work เพราะการทำงานในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องยึดติดกับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอีกต่อไปแล้ว

โครงการดึงดูดให้คนกลับเข้ามาทำงานในฮาวายมีชื่อว่า Movers & Shakas เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างองค์กรไม่แสวงหากำไร ภาคเอกชน และรัฐบาล ที่ต้องการดึงดูดคนทำงานที่มีความสามารถจากทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ให้เดินทางเข้ามาทำงาน และใช้ชีวิตในฮาวาย ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือสังคม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไปในตัว

Give & Get เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในคราวเดียวกัน

คนที่เดินทางเข้ามาทำงานในฮาวาย จะทำงานในลักษณะของ Give & Get เป็นผู้รับ และผู้ให้ คือ ทำงานแบบ Remote Work จากฮาวาย ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะให้กับธุรกิจในท้องถิ่นด้วย โดยคนที่เข้ามาทำงานในฮาวายได้รับความคาดหวังว่าจะต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมประเภทต่างๆ เช่น เยาวชน และการศึกษา

โดยที่โครงการ Movers & Shakas จะช่วยออกค่าตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางมาฮาวาย ให้ส่วนลดค่าเช่าที่พักอาศัย และ Co-Working Space รวมถึงส่วนลดอื่นๆ ที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในขณะใช้ชีวิตที่ฮาวาย

เศรษฐกิจฮาวายพึ่งพาการท่องเที่ยวมานานแล้ว

Matsui หนึ่งในอาสาสมัครที่ทำงานในโครงการ Movers & Shakas เล่าว่า “ตั้งแต่เขาเป็นเด็ก นักการเมืองทุกๆ คนของฮาวาย มักพูดว่าจะสร้างความหลากหลายให้กับระบบเศรษฐกิจของฮาวาย แต่จนถึงปี 2020 เศรษฐกิจของฮาวายก็ยังพึ่งพาการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวอยู่ดี” ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวหายไป 90% ย่อมทำให้ฮาวายอยู่ในจุดที่ยากลำบาก

อย่างไรก็ตามโครงการ Movers & Shakas ยังจำกัดจำนวนคนที่ต้องการเดินทางเข้ามาทำงาน และใช้ชีวิตในฮาวายไว้เพียงแค่ 50 คนเท่านั้น เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับราคาอสังหาริมทรัพย์ในฮาวายในระยะยาว โดยผู้ที่สนใจจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และจะมีการ VDO Call เพื่อสัมภาษณ์เป็นการตัดสินใจรอบสุดท้าย และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องกล่าวคำปฎิญาณ ที่จะปกป้อง และเคารพ ชีวิต ผืนดิน และผืนน้ำของฮาวายด้วย

ที่มา – cnbc, Hawaii tourism authority

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา