กันกุล เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM กับเป้าหมายการเป็นผู้นำเทรนด์ในอุตสาหกรรมพลังงาน

อุตสาหกรรมพลังงาน เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่หลายคนไม่คิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การ Disrupt ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เพราะส่วนใหญ่ภาครัฐเป็นผู้กำหนดนโยบาย จะลงทุนในพลังงานทางเลือกก็ต้องใช้เงินทุนสูง เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายสิบปี จนปัจจุบันต้นทุนได้ลดต่ำลงและเทคโนโลยีกำลังเข้ามา

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) ได้ใช้เทคโนโลยีพัฒนาทางเลือกใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมพลังงาน และเปิดตัว GUNKUL SPECTRUM เพื่อขยายโอกาสไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกำหนดเป้าหมายการเป็น Thailand’s First Energy Trendsetter ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ (New Source of Energy) ที่ไม่ตายตัว แต่จับต้องได้จริง

โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) บอกว่า GUNKUL SPECTRUM สร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้บริโภคว่า พลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว โดย GUNKUL SPECTRUM จะเข้ามาดูแลภารกิจในการสร้างนวัตกรรม ผ่านกระบวนการทำงานของพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ในองค์กร ภายใต้การนำทีมของ นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นที่ 2 ของ GUNKUL

SPECTRUM สะพานเชื่อมต่อสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป

นฤชล ดำรงปิยวุฒิ์ Head of Energy Innovation Pioneer กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์ ของ กันกุล บอกว่า GUNKUL SPECTRUM เป็นตัวแทนของแหล่งพลังงานที่จับต้องได้ เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่น จริงใจ และยังสามารถสื่อถึงแสง หรือพลังงานที่ส่องไปถึงชีวิตของคนไทยทุกคน ด้วยแสงที่ไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นสุด

ในเชิงธุรกิจ GUNKUL SPECTRUM มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) ซึ่งเป็นการทำตลาดในรูปแบบ B2C (Business-to-Consumer) หลังจากที่ได้มีการขยายขอบเขตการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นการทำตลาดในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) เป็นหลัก โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจาะตลาดใหม่

“ปรัญชาของ GUNKUL SPECTRUM เกิดจากความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right พลังงานเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนที่พึงจะได้รับ GUNKUL SPECTRUM จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงให้เกิดขึ้นในทุกตารางเมตรของประเทศอย่างแท้จริง ภายใต้วิสัยทัศน์ของ Thailand’s First Energy Trendsetter ที่ได้กำหนดไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร

แกนภารกิจของ GUNKUL SPECTRUM จะแบ่งออกเป็น 3 แกนด้วยกัน

  1. Energy Reformation – ภารกิจในการทลายข้อจำกัดทางพลังงานเดิมๆ
  2. Energy explorer – ภารกิจในการค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ที่มีความยั่งยืน
  3. Ecosystem builder – ภารกิจในการสร้างระบบนิเวศของ Smart Energy

หนึ่งในโปรดักท์ด้านพลังงานของ GUNKUL SPECTRUM ซึ่งได้รับสิทธิ์ในการทำ Sandbox หรือโครงการนำร่องร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงาน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ PEER-TO-PEER ENERGY TRADING PLATFORM ซึ่งได้จับมือร่วมกับ AIS

แนวคิดของ P2P คือ ถ้าทุกบ้านมีการติดตั้ง Solar Cell นอกจากสามารถผลิตไฟฟ้าใช้ได้เองแล้ว ยังสามารถนำไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานขายให้กับผู้ใช้รายอื่นได้ด้วย ซึ่งขณะนี้บริการนี้อยู่ระหว่างการทดลองใน Sandbox อยู่ หากเปิดบริการทั่วไปแล้ว จะทำให้ทุกคนซื้อขายไฟฟ้าได้อย่างอิสระมากขึ้น จากเดิมที่มีช่องทางเดียว คือ การไฟฟ้า

แพล็ตฟอร์ม P2P จะคำนวณว่าในบ้านที่ติดตั้ง Solar Cell มีการใช้ปริมาณไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน จากนั้นจะดูตลาดที่มีการซื้อขายไฟฟ้า จากนั้นเจ้าของบ้านที่มีไฟฟ้าเหลือ สามารถเสนอขาย หรือบ้านที่ต้องการใช้ไฟฟ้าก็สามารถเสนอซื้อ โดยกำหนดราคา กำหนดช่วงเวลา และกำหนดปริมาณไฟฟ้าที่ต้องการได้ คนขายสามารถทำรายได้ คนซื้อได้ใช้ไฟฟ้าราคาต่ำลง

อีกบริการหนึ่งคือ VOLT ENERGY MARKETPLACE แพลตฟอร์มแมตช์ชิ่งผู้ติดตั้ง Solar Rooftop ที่จะผลักดันให้การติดตั้ง Solar Cell เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันปัญหาของการติดตั้ง Solar Cell คือ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี ผู้ให้บริการเป็นใครบ้าง ไม่สามารถเปรียบเทียบได้ และไม่มีการควบคุมคุณภาพ ดังนั้นแพลตฟอร์ม Volt จะเข้ามาช่วยคำนวณการใช้ไฟฟ้ากับ Solar Cell ที่ต้องการ ค้นหาผู้ติดตั้งที่มีคุณภาพ สามารถเปรียบเทียบได้

ที่ VOLT ผู้ซื้อ ผู้ขายและติดตั้ง สามารถมาเจอกันได้ เปรียบเทียบค่าใช้จ่าย เกิดการแข่งขัน และมั่นใจได้ว่าเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ นอกจากนี้กลุ่มผู้ขายและผู้ติดตั้งยังสามารถรวมตัวกันเพื่อสั่งซื้ออุปกรณ์จากโรงงานได้ในราคาที่ถูกลงด้วย (Group Buy) โดย VOLT จะเริ่มต้นให้บริการในลักษณะของ B2C (Business-to-Consumer) ที่ GUNKUL SPECTRUM มั่นใจว่า จะสามารถต่อยอดเป็น Marketplace แบบครบวงจรในลักษณะของ B2B ได้ ที่จะช่วยสร้าง Ecosystem ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ใช้พลังงาน

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ๆ เพียงบางส่วน ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ GUNKUL SPECTRUM ในอนาคตยังมีความท้าทายอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถช่วยยกระดับสาธารณูปโภคของไทย เพื่อตอกย้ำภารกิจในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา