“สารัชถ์ รัตนาวะดี” ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยต่อเป็นสมัยที่ 2 ขณะที่ COVID-19 ทำภาพรวมเศรษฐีไทยมั่งคั่งลดลง

สารัชถ์ รัตนาวะดี CEO ของ กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของไทย ยังครองแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยต่อเป็นสมัยที่ 2 จากการจัดอันดับของวารสารการเงินธนาคารได้ร่วมกับคณาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารัชถ์ รัตนาวะดี
สารัชถ์ รัตนาวะดี – ภาพจากบริษัท

วารสารการเงินธนาคารได้ร่วมกับคณาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทย ซึ่งมีการจัดอันดับมาเป็นปีที่ 27 แล้ว โดยปีนี้แชมป์เศรษฐีหุ้นไทยยังคงเป็นของ
สารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ หรือ GULF ซึ่งประกอบธุรกิจหลักคือโรงไฟฟ้า

เกณฑ์การจัดอันดับเศรษฐีหุ้นไทยของวารสารการเงินธนาคารได้ร่วมกับคณาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นจะจัดอันดับจากการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น โดยใช้การปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กันยายนของทุกปีมาใช้ในการคำนวณ นอกจากนี้ในเกณฑ์การจัดอันดับนั้นจะวัดจากผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่สัดส่วน 0.5% ขึ้นไป

สำหรับ 5 อันดับเศรษฐีหุ้นไทยในปี 2563 ประกอบไปด้วย

  1. สารัชถ์ รัตนาวะดี
  2. ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ – เจ้าของโรงพยาบาลกรุงเทพ
  3. นิติ โอสถานุเคราะห์ – นักลงทุนหุ้นไทยรายใหญ่ และเป็นกรรมการของ บมจ. โอสถสภา
  4. วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ – ผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการ (รวมถึงทายาท) ของ บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)
  5. เจริญ สิริวัฒนภักดี – การจัดอันดับในปีนี้สินทรัพย์มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก บมจ. แอสเสท เวิรด์ คอร์ป เข้า IPO

ขณะเดียวกันในปีนี้นั้นในรายงานวารสารการเงินธนาคารยังได้รายงานว่าของผลกระทบจาก COVID-19 ทำความมั่งคั่งของเศรษฐีไทยปีนี้หายไปถึง 140,796 ล้านบาท หรือประมาณ 7.09%

สำหรับรายชื่อเศรษฐีหุ้นไทยแบบเต็มๆ สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ของวารสารการเงินธนาคาร

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ