Haval H6-Ora Good Cat คือรถยนต์ 2 รุ่นแรกที่ Great Wall Motors จะขายในไทยปี 2564

Great Wall Motors หรือ GMW ประกาศแผนการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยปี 2564 ประกอบด้วย 4 รุ่น คือ รถยนต์ SUV รุ่น Haval H6 กับรถยนต์ไฟฟ้าล้วนรุ่น Ora Good Cat ส่วนอีกสองรุ่นจะเปิดเผยชื่อภายหลัง

great wall motors
Haval H6

Great Wall Motors กับการรุกตลาดไทย

รายงานข่าวแจ้งว่า แผนของ Great Wall Motors ในปี 2564 จะเปิดตัวรถยนต์ในประเทศไทย 4 รุ่นคือ รถยนต์ SUV ภายใต้แบรนด์ Haval รุ่น H6 รถยนต์ Compact SUV ของแบรนด์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ผ่านการออกแบบ และสมรรถนะ จนทำยอดขายสะสมได้กว่า 5 ล้านคัน

และอีกรุ่นจะจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Ora รุ่น Good Cat รถยนต์ไฟฟ้าล้วนขนาด Subcompact ที่ทำตลาดมาแล้วในต่างประเทศ และจากที่บริษัทสำรวจตลาดมายังพบว่า Ora Good Cat เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคชาวไทยค่อนข้างสนใจเป็นพิเศษ

great wall motors
Ora Good Cat

ทั้งนี้รถยนต์อีก 2 รุ่นที่จะเปิดผยในปีนี้จะอยู่ภายใต้แบรนด์ Haval กับ Ora แต่ Great Wall Motors จะเปิดเผยชื่อรุ่นในภายหลัง นอกจากนี้ Great Wall Motors ยังมีแผนเปิดตัวรถยนต์ถึง 9 รุ่นภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2564 หรือแผน Mission 9 in 3

สำหรับกลยุทธ์เบื้องต้นในการทำตลาดของ Great Wall Motors ในประเทศไทยประกอบด้วย 3 เรื่องคือ xEV Leader หรือการเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง Hybrid, Plug-in Hybrid และรถยนต์ไฟฟ้าล้วน, พร้อมสร้างแบรนด์ด้วยการใส่ใจความเห็นของผู้บริโภค สุดท้ายคือการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการครอบครองรถยนต์

สรุป

แม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ในประเทศไทย แต่ Great Wall Motors เป็นผู้มีประสบการณ์ในตลาดจีน และตลาดโลก ดังนั้นการเข้ามาทำตลาดไทยครั้งนี้น่าจะเขย่าตลาดไม่น้อย นอกจากนี้การไม่ประกาศราคาของ Haval H6 และ Ora Good Cat ก็ทำให้ตัวแบรนด์เป็นกระแสไปอีกระยะหนึ่งผ่านการคาดการณ์ต่างๆ ของผู้บริโภค

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา