ที่แรกในอาเซียน! Grab เปิดตัว “ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า” เรียกผ่านแอพฯ ได้ เริ่มแล้วในเชียงใหม่

ตอนนี้คนเชียงใหม่เรียก “ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า” ผ่านแอพพลิเคชั่น Grab ได้แล้ว

Grab Tuk Tuk

“GrabTukTuk” รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าของ Grab เรียกผ่านแอพฯ ได้แล้ว

Grab ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงจัดตั้งเครือข่ายการเดินทางในเมืองเชียงใหม่ (Chiang Mai Smart Mobility Alliance Network) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยต้องการลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงร้อยละ 35 ภายใน 5 ปี รวมทั้งยังมุ่งลดมลพิษ และแก้ไขปัญหาการจราจรในจังหวัดเชียงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

  • ล่าสุด ส่ง GrabTukTuk (แกร็บตุ๊กตุ๊ก) ซึ่งเป็นตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า โดยผู้เดินทางและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่สามารถเรียกรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าผ่านแอพพลิเคชั่นได้แล้ว ถือเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Grab บอกว่า การส่งตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าส่งสู่ตลาดถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย และตอบโจทย์การขับเคลื่อนระบบขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมีข้อมูลจากกลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระบุว่า รถตุ๊กตุ๊กที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า คัน สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 4.18 ตันต่อปี

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา