GPSC ผสาน ปตท. พัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid

เรื่องของพลังงานทางเลือกกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอร์รี่ และแหล่งพลังงานทดแทน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย พลังงานแสงอาทิตย์มีการติดตั้งใช้งานจริง

มีคำเปรียบเปรยว่า ถ้ามี Power Bank หรือ พลังงานสำรองไว้ใช้เวลาแบตเตอร์รี่หรือพลังงานหลักหมด เหมือนโทรศัพท์มือถือก็คงจะดี

ตั้งโรงงานวิจัยและพัฒนาแบตเตอร์รี่ต้นแบบ

จากแนวคิดนี้ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ได้ร่วมกันทำวิจัยและพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอร์รี่ต้นแบบ หรือ Pilot Plant ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid เพื่อศึกษาเรื่องของเทคโนโลยี ต้นทุน และความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์

ชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GPSC บอกว่า ทั่วโลกได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอร์รี่ ไม่ใช่เพียงใช้ในรถยนต์ แต่จะเป็นการกักเก็บเพื่อใช้ในอาคารและบ้านเรือน นี่ถือเป็นอีกก้าวของพลังงานไฟฟ้า

ก่อนหน้านี้ GPSC ได้ร่วมทุนกับ บริษัท 24M Technologies สตาร์ทอัพจากอเมริกา นำงานวิจัย เซลล์แบตเตอร์รี่ มาพัฒนาต่อเพื่อเป็นอุปกรณ์​ “กักเก็บพลังงาน” ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมและเป็นการพิสูจน์ว่าสามารถใช้งานได้จริง

Energy Storage ธุรกิจใหม่ของ GPSC

สำหรับพลังงานหมุนเวียนที่ตอบโจทย์ความต้องการใช้งานมากที่สุดคือ พลังงานแสงอาทิตย์ เพราะมีต้นทุนถูกกว่าพลังงานที่มาจากฟอสซิล ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยที่สุด แต่ก็มีข้อจำกัด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ได้อยู่ตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นพลังงานที่กักเก็บได้ยาก มีต้นทุนสูงสำหรับการใช้ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าไปสู่ครัวเรือน

GPSC คาดว่าอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน หรือ Enegry Storage จะข่วยสามารถแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้ โดยที่โรงงานต้นแบบ เป็นการวิจัยต่อยอดการผลิตแบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Semi-Solid ซึ่งเป็นนวัตกรรมกระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบใหม่ของ 24M Technologies ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว จะช่วยลดขั้นตอนการผลิตลงได้กว่า 50% อีกทั้งยังได้รับการออกแบบเซลล์แบตเตอรี่ให้มีความปลอดภัยสูง ช่วยให้มีประสิทธิภาพที่จะแข่งขันได้ในธุรกิจแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน (ESS) ในระยะยาว

โครงการนี้ นับเป็นโครงการที่จะช่วยสร้างฐานความรู้ และเพิ่มความเชี่ยวชาญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ GPSC และ PTT ด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ เพราะการพัฒนาแบตเตอรี่ เป็นหนึ่งใน New S-Curves Business ของบริษัทฯ และเป็น 1 ใน 3 เป้าหมายสำคัญในการขยายธุรกิจของ GPSC

สรุป

เป็นหนึ่งในธุรกิจใหม่ของ GPSC ที่ต้องการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ในอาคารและบ้านเรือน เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และต้องติดตามต่อไปทั้งเทคโนโลยี ต้นทุน และการใช้เชิงพาณิชย์ว่า จะเห็นผลได้มากน้อยแค่ไหน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา