ออมสินจับมือบสย. ให้กู้อาชีพอิสระ-ไรเดอร์ วงเงินไม่เกิน 1 แสน ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน ผ่อนนานสุด 8 ปี

1-2 ปีมานี้หลายคนเริ่มเห็นธนาคารต่างๆ ทำแคมเปญปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ที่ประกอบชีพอิสระกันมากมาย ส่วนหนึ่งอาจเพราะเป็นกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบ และอีกด้านหนึ่ง ต้องยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสินเชื่อบุคคล และสินเชื่อหรับรายย่อย ฯลฯ ยังอยู่ในอัตราที่สูง (ไม่เกิน 36%) ตามระดับความเสี่ยงที่สูง จึงทำให้หลายฝ่ายสนใจเข้ามาปล่อยสินเชื่อประเภทเหล่านี้

ล่าสุดธนาคารออมสินเปิดตัวสินเชื่อเพื่อตอบสนองกลุ่มอาชีพอิสระเช่นกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือน (12% ต่อปี) 

วิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินดูแลช่วยเหลือผู้ขับรถรับจ้าง กลุ่มผู้มีอาชีพขับขี่รถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะค่าครองชีพสูง รายได้ลดลง ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและใช้จ่ายในครอบครัว ธนาคารจึงได้ออก สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุนหรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ยสูงและเงื่อนไขไม่เป็นธรรม พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติ ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ ซึ่งมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าค้ำประกัน ซึ่งธนาคารออมสินเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันให้แทนลูกค้า

รายละเอียดของสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ได้แก่

  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ตุ๊กตุ๊ก รถแท็กซี่ รถตู้สาธารณะ ไรเดอร์ส่งคนส่งอาหาร พ่อค้าแม่ค้า รวมถึงผู้ขายสินค้า Online เป็นต้น 
  • ผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี 
  • ให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ตามความจำเป็นแลกความสามารถในการชำระหนี้
  • อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1% ต่อเดือน (Flat Rate)
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี หรือ 96 งวด

ทั้งนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินระบุว่า เอกสารายได้ในการยื่นของสินเชื่อขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพ โดยเอกสารหลักอาจอ้างอิงจากบัญชีเงินฝากซึ่งแสดงถึงธุรกรรมการรับหรือจ่ายเงิน

ที่มา ธนาคารออมสิน

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา