ลาก่อน “ปาร์คนายเลิศ” โรงพยาบาลกรุงเทพเข้าซื้อโครงการรวมที่ดิน 15 ไร่ 10,800 ล้านบาท

nailert1

หลายคนอาจจะรู้จัก โรงแรมปาร์คนายเลิศ เดิมเป็นบ้านของ พระยาภักดีนรเศรษฐ (เลิศ เศรษฐบุตร) ที่สืบทอดมายังรุ่นลูกรุ่นหลาน มีลักษณะเป็นสวนสาธารณะในย่านธุรกิจชิดลม-เพลินจิต จุดเด่นคือมีเรือนไม้สักหลังใหญ่อายุกว่า 100 ปี ซึ่งวันนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าซื้อที่ดินโครงการปาร์คนายเลิศ ด้วยราคา 10,800 ล้านบาท

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้เข้าซื้อที่ดินโครงการปาร์คนายเลิศ ซึ่งประกอบด้วย อาคารโรงแรมสวิสโฮเท็ล ปาร์ค นายเลิศ อาคาร Promenade และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ รวม 15 ไร่ บนถนนวิทยุ โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ นางสัณหพิศ สมบัติศิริ และนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ และจะรับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประมาณไตรมาสที่ 2 ปี 2560

nailert3

ทั้งนี้ มีการจัดตั้ง บริษัท บีดีเอ็มเอส เวลเนส คลินิก จำกัด เข้าซื้อและรับโอนที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการศูนย์สุขภาพแบบครบวงจร BDMS Wellness Clinic และกำหนดงบลงทุนและปรับปรุงทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าโครงการ 12,800 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และมีอายุยืนยาว และเป็นผู้ให้บริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย และฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรรายแรกในภูมิภาคเอเชีย

การทำสัญญาซื้อขาย “ปาร์คนายเลิศ” ครั้งนี้ จึงเสมือนเป็นการปิดตำนานปาร์คนายเลิศไปโดยปริยาย แต่ยังไม่รู้ว่าการซื้อขายจะรวมส่วนของบ้านที่เป็นพิพิธภัณฑ์ (บ้านไม้สัก) ด้วยหรือไม่ ต้องรอการชี้แจงอีกครั้ง

nailert4

Credit Image: Swissotel.com

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา