Morgan Stanley มองเศรษฐกิจโลกปี 2020 กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง

มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนในปี 2020 จาก มอร์แกน สแตนลีย์ คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัว ได้ปัจจัยจากการเจรจาการค้าและนโยบายธนาคารกลาง

Morgan Stanley มอร์แกน สแตนลีย์ เชื่อเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวได้อีกรอบ
ภาพจาก Shutterstock

Morgan Stanley วาณิชธนกิจรายใหญ่ของสหรัฐ ได้ออกรายงานเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจโลกในปี 2020 โดยมีมุมมองว่าเศรษฐกิจโลกจะกลับมาฟื้นตัวได้ในปีหน้า นอกจากนี้ยังมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในช่วงของปลายวัฎจักร เศรษฐกิจ (Late Economic Cycle) อย่างไรก็ดีสำหรับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือ Emerging Markets นั้นยังเติบโตได้ในช่วงสั้นๆ โดยเศรษฐกิจโลกในปีหน้า Morgan Stanley มองไว้ว่าจะเติบโต 3.2%

สาเหตุหลักๆ ที่ Morgan Stanley มองว่าเศรษฐกิจในปีหน้าจะฟื้นตัวประกอบไปด้วย การเจรจาการค้าที่เริ่มมีท่าทีคลี่คลายมากขึ้น ซึ่งช่วงที่ผ่านมาคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง และจะทำให้ความกังวลจากเรื่องของความไม่แน่นอนทางการค้าคลี่คลายได้บ้าง

ขณะเดียวกันการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านนโยบายของธนาคารกลางของแต่ละประเทศนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นมา โดย Morgan Stanley ได้ติดตามตัวเลขการปรับอัตราดอกเบี้ยจาก 32 ธนาคารกลางทั่วโลกนั้น 20 ธนาคารกลางจากประเทศต่างๆ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าระดับดอกเบี้ยนโยบายเฉลี่ยจากหลายๆ ประเทศคาดว่าจะต่ำสุดในช่วงเดือนมีนาคม 2020

นอกจากนี้ Morgan Stanley คาดว่าปัจจัยที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัวได้ดีกว่าเดิมประกอบไปด้วย การกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลจีน ยอดขายรถยนต์ที่เติบโต รวมไปถึงการลงทุน 5G ซึ่งต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลในการลงทุน ซึ่งอาจทำให้การเติบโตเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ดี Morgan Stanley ยังเน้นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของ “ปลายวัฎจักรเศรษฐกิจ ”

มุมมองอื่นๆ

  • หุ้นทั่วโลก Morgan Stanley ยังชื่นชอบสหรัฐ แนะนำเพิ่มการลงทุนในทวีปยุโรป และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา อย่างไรก็ดีแนะนำให้มองเรื่องของ Valuation เป็นหลัก
  • สำหรับอุตสาหกรรมที่ Morgan Stanley ชื่นชอบคือ กลุ่มยานยนต์ ธนาคาร และพลังงานในยุโรป กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่มสาธารณูปโภคในสหรัฐ ขณะเดียวกันก็ชื่นชอบกลุ่มไอทีในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
  • Morgan Stanley มองว่าค่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐสูงกว่ายุโรป
  • ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ คาดว่าจะอยู่ที่ 60 เหรียญต่อบาร์เรล ทองคำอยู่ที่ 1,500 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Content Writer ที่สนใจในเรื่องของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ กลุ่ม TMT (Technology, Media, Telecom) การควบรวมกิจการ (M&A) นโยบายทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ รวมถึงสิ่งละอันพันละน้อยทางธุรกิจที่น่าสนใจ Market Tips or News contact: wattanapong at wongnai.com