คาดสื่อนอกบ้านแบบดิจิทัลทั่วโลกโต แตะ 8,300 ล้านเหรียญในปี 2023

ขณะที่สื่อดิจิทัลมีการเติบโต แต่มีการประเมินตลาดของสื่อนอกบ้านแบบดิจิทัล หรือ DOOH (Digital Out of Home) มีการเติบโตเช่นกัน โดย Allied Market Research ระบุว่าตลาดจะมีมูลค่ารวม 8,300 ล้านเหรียญภายในปี 2023

จากรายงานนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างมาก โดยในปี 2016 มีมูลค่าตลาดเพียง 3,600 ล้านเหรียญ แต่ะจะมีการเติบโตเฉลี่ย 12.6% ในอีก 5 ปีข้างหน้านี้

ตัวเลขนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของรูปแบบโฆษณาขนาดใหญ่ ยิ่งอยู่ในโลเคชั่นที่มีทราฟิกสูงๆ ยิ่งส่งผลทำให้โฆษณารูปแบบนี้มีความสำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการก็มีการลงทุนในส่วนของป้ายโฆษณาดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นด้วย

รายงานนี้ชี้ให้เห็นว่าโซนยุโรปเป็นพื้นที่ที่สร้างการเติบโตในตลาดนี้มากที่สุด ในปี 2016 มีส่วนแบ่งตลาด 38.76% ในตลาดโลกของ DOOH ธุรกิจสุขภาพเป็นธุรกิจใหญ่ที่ช่วยสร้างการเติบโตรองลงมาก็คือธุรกิจการเงิน และรัฐบาล ผู้เล่นใหญ่ในตลาดนี้ก็คือ JCDecaux และ Clear Channel

Source

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา