รู้จัก โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ โครงการผลักดันผู้ประกอบการชุมชนไทย ด้วยวิถีธุรกิจแดนอาทิตย์อุทัย

โตโยต้าประเทศไทย มีโครงการที่ช่วยธุรกิจ SMEs ในระดับชุมชนที่เรียกว่า “โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ที่นำหลักวิถีแห่งโตโยต้า ระบบการผลิตแบบโตโยต้า และปรัชญาลูกค้าเป็นที่หนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ความรู้ของโตโยต้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาประยุกต์ใช้สร้างความเติบโตแก่องค์กร และบริษัทคู่ค้า เพื่อเป็นการขยายผลการนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่สังคมไทย จึงได้เกิดแนวคิดในการนำนวัตกรรมทางความคิดเหล่านี้ มาถ่ายทอดสู่ธุรกิจชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นการพัฒนารากฐานด้านเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

โครงการโตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ถือเป็นโครงการที่ช่วยตอบโจทย์สังคมหลังโตโยต้าดำเนินงานในประเทศไทยครบ 60 ปี ในด้าน “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ส่วนอีกหนึ่งเป้าหมายคือความเป็นกลางทางคาร์บอน

ปีที่ผ่านมา โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ ช่วย SMEs ระดับชุมชนสร้างกำไรสะสมปี 2023 สูงถึง 805 ล้านบาท เติบโตจากปี 2014 ซึ่งมีกำไรธุรกิจสะสม 15 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตมากกว่า 50 เท่า

โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านผู้เชี่ยวชาญของโตโยต้า ทั้งในด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตของโตโยต้า (TPS) และผู้แทนจำหน่ายจากโตโยต้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านสินค้าคงคลัง

ทั้งนี้ ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (TPS) ถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการชุมชน ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ Just in time การผลิตแบบทันเวลาพอดี, Jidoka ควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ, Standardize สร้างมาตรฐานการผลิต, Kaizen ปรับปรุงต่อเนื่อง, Heijunka การปรับเรียบการทำงานให้ต่อเนื่อง, Karakuri ระบบกลไกอัตโนมัติเพื่อช่วยทุ่นแรง และ JIT Inventory System ระบบจัดการสต็อกแบบทันเวลาพอดี

ความมุ่งมั่นที่โตโยต้าส่งมอบให้กับผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง 10 ปี ผ่านการบ่มเพาะโดยศูนย์การเรียนรู้ 6 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ของเสียในกระบวนการลดลง ส่งมอบช้าลง ต้นทุนสต็อกสินค้าลดลง และมีต้นทุนในกระบวนการผลิตลดลง 

ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบรายย่อยเหล่านี้สามารถเติบโตอย่างมั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่โตโยต้ามุ่งมั่นในวาระที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยครบ 60 ปี

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์