เทรนด์ใหม่หลังโควิด: คนรุ่นใหม่เลิกสนใจทำงานตามฝัน หันมาหาอาชีพที่มั่นคงดีกว่า

พอแล้วอาชีพในฝัน หางานที่มันมั่นคงกว่านี้ทำดีกว่า

Business, Work, Job

เทรนด์การทำงาน เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามยุคสมัย โดยเฉพาะยุคนี้ที่มีความแปรปรวน ไม่แน่นอนตลอดเวลา เทรนด์การต้องการความมั่นคงจากหน้าที่การงานนั้น เคยเป็นที่นิยมมาแล้วก่อนหน้า แต่ในยุคที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าใกล้ภาวะถดถอย ทำให้คนรุ่นใหม่เริ่มกังวลกับชีวิตมากขึ้นหากคิดจะทำงานตามฝันต่อไป จึงเริ่มหันมาหาอาชีพที่ทำให้ชีวิตตัวเองมั่นคงมากขึ้น น่าจะตอบโจทย์กว่า

สหรัฐอเมริกาที่ถือเป็นตลาดส่งออกเบอร์ 1 ของไทย มีแนวโน้มเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยปีหน้า แน่นอนว่า ไทยต้องได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย Bloomberg เองก็เคยคาดการณ์ว่าอเมริกาถดถอยแน่นอน 100%

ท่ามกลางความไม่แน่นอนเช่นนี้เอง ส่งผลให้คนรุ่นใหม่ Gen Z ต่างถอดใจ เลิกค้นหางานในฝันและหันมาหางานที่สร้างความมั่นคงให้ชีวิตตัวเองแทน นอกกจากนี้ หนี้บัตรเครดิตยังเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบ 20 ปี มีการผิดนัดชำระหนี้ในทุกช่วงวัย แต่ช่วงวัยที่ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือคนช่วงอายุ 18-29 ปี

สหรัฐฯ อยู่ในภาวะที่คนรุ่นใหม่เลิกฝันและหางานที่มั่นคงทำท่ามกลางการเลย์ออฟผู้คนจำนวนมหาศาล โดยเฉพาะบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลาย อาทิ Twitter, Meta รวมไปถึง CNN ด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนแพลตฟอร์ม Handshake มีการทำแบบสอบถามคนที่จบการศึกษาระดับวิทยาลัยและคนที่ทำงานระดับอาวุโส ในประเด็นที่ให้ความสำคัญสำหรับการหางานว่าตอนนี้คืออะไร?

ผลจากแบบสอบถามพบว่า ราว 74% ระบุว่างานที่มีเสถียรภาพ ขณะที่สัดส่วนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งเลือกทำงานในที่ทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงหรืออยู่ในอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็ว

เกือบครึ่งหนึ่งระบุว่ากำลังมองหางานเพื่อสมัครเข้าทำงานมากกว่าที่เคยแพลนไว้ ขณะที่มากกว่า 1 ใน 3 ระบุว่าพวกเขาเริ่มหางานจากอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นแล้ว ส่วนอีกราว 18% กำลังเริ่มจะหางานทำแล้ว

Work, Job

ความกังวลใจมากที่สุดของคนรุ่นใหม่ยุคนี้คือ กลัวจะว่างงานหรือตกงาน

แบบสอบถามดังกล่าวสอดคล้องกับแบบสำรวจคนรุ่นใหม่จาก TikTok ที่ระบุว่า คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับหน้าที่การงานที่มั่นคงมากเกินไป ในวัยนี้ หลายคนมองว่าวัยนี้คือวัยค้นหาชีวิต ค้นหาความต้องการของตัวเอง พวกเขาควรจะให้เวลาในการค้นหาสิ่งที่ชอบหรือใฝ่ฝันที่จะทำมากกว่า ซึ่งเอาเข้าจริงการตอบคำถามเช่นนี้ก็สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสถานการณ์จริงที่ผู้คนกำลังพบเจอ

ในปี 2020 คนรุ่นใหม่ Gen Z มีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 8.0% เพิ่มเป็น 26.9% ในเดือนเมษายน ปีเดียวกัน ขณะที่คนรุ่น Gen X มีอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 2.9% เพิ่มเป็น 11.7%

ในช่วงปี 2021 มีอัตราว่างงานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในช่วงที่โควิดระบาดอย่างหนักหน่วง มีผู้คนราว 4 ใน 10 คนต้องว่างงานยาวนานกว่า 6 เดือน สภาวะเช่นนี้อาจไม่ใช่แค่หางานที่มั่นคงทำ แต่อาจจะหางานเพื่อให้ตัวเองมีอาชีพทำไปก่อนเพื่อจะได้มีรายได้ยังชีพมากกว่าจะปล่อยให้ตัวเองว่างงานและทำตามความฝันต่อไป

ที่มา – Business Insider (1), (2), Bloomberg

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา