ออนไลน์ไม่ตอบโจทย์ ผลสำรวจชี้ “Gen-Z” ชอบชอปปิ้งกับครอบครัวและเพื่อนมากกว่า

ผลสำรวจกลุ่มผู้บริโภคออนไลน์พบว่า คน Gen-Z มีแนวโน้มที่จะชอปปิ้งออนไลน์น้อยกว่า คนวัยมิลเลนเนียม (อายุ 22 – 38 ปี) และ Gen-X (อายุ 39 ถึง 54 ปี) เนื่องจากสนุกกับประสบการณ์การชอปปิ้งกับครอบครัวและเพื่อน

ตามรายงานของ The NPD Group บริษัทที่ปรึกษาด้านการค้าปลีก สำรวจผู้บริโภคออนไลน์ 3,485 คนในเดือนกันยายนพบว่า คน Gen-Z (อายุต่ำกว่า 22 ปี) มีแนวโน้มที่จะชอปปิ้งออนไลน์น้อยกว่าคนวัยมิลเลนเนียม (อายุ 22 – 38 ปี) และ Gen-X (อายุ 39 ถึง 54 ปี)

เหตุผลส่วนหนึ่งคือ ไม่มีบัตรเครดิต ไม่มีเงินทุน และการมองว่าการชอปปิ้งเป็นรูปแบบหนึ่งของความบันเทิง คน Gen-Z มักหาโอกาสที่จะชอปปิ้งกับครอบครัวและเพื่อน เพราะห้างสรรพสินค้าไม่ได้เป็นแค่เรื่องของชอปปิ้ง และคนวัยนี้สนุกกับประสบการณ์การชอปปิ้งกับคนอื่น

Marshal Cohen หัวหน้าที่ปรึกษาของ The NPD Group กล่าวว่า “การที่วัยรุ่นมีความพึงพอใจที่จะเดินชอปปิ้งตามห้างสรรพสินค้าซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับร้านค้า เนื่องจากมีการแข่งขันด้านราคาและต้นทุนกับอีคอมเมิร์ซ”

คนวัยมิลเลนเนียล อายุ 23 ถึง 38 ปี กว่า 20% วางแผนที่จะชอปปิ้งสินค้าออนไลน์ในเทศกาล Black Friday และ 46% วางแผนที่จะใช้จ่ายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

คน Gen-X ซึ่งมีอายุระหว่าง 39 ถึง 54 ปี ถือเป็นวัยที่มีกำลังซื้อมากกว่าคนวัยอื่นๆ คนวัยนี้มีแนวโน้มที่จะชอปปิ้งเสื้อผ้าและเครื่องประดับออนไลน์ถึง 68% และมีแนวโน้มในการชอปปิ้งออนไลน์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง Amazon

คนยุค Baby Boomer ซึ่งมีอายุระหว่าง 55 ถึง 73 ปี คนวัยนี้มีกำลังซื้อรองจาก Gen-X และมีแนวโน้มที่จะชอปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ามากกว่าทุกวัย

อ้างอิง // CNBC, FASHIONISTA

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา