ทำนายเศรษฐกิจโลกปี 2030 อินเดียจะมี GDP แซงหน้าสหรัฐอเมริกา

อินเดีย India
อินเดีย Photo: Shutterstock

อินเดียจะมีขนาด GDP แซงหน้าสหรัฐอเมริกาในปี 2030

รายงานของ Standard Chartered ที่เพิ่งออกเผยแพร่เมื่อไม่นานมานี้ (8 มกราคม 2019) ได้ทำนายไว้ว่า ในปี 2030 ขนาด GDP ของอินเดียจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกา และขึ้นเป็นที่ 2 ของโลก เป็นรองเพียงจีนเท่านั้น โดยจีนจะมี GDP แซงหน้าสหรัฐอเมริกา ขึ้นแท่นประเทศที่มีขนาด GDP ใหญ่ที่สุดในโลกไปตั้งแต่ปี 2020 แล้ว

เหตุผลที่อินเดียจะผงาดขึ้นมาในเวทีโลกคือการมีคนวัยหนุ่มสาวจำนวนมากในประเทศ อย่างในปัจจุบันคนที่อายุต่ำกว่า 25 ปีในอินเดียคิดเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งประเทศ คนกลุ่มนี้นอกจากจะเป็นแรงงานใหม่ของประเทศแล้ว ในขณะเดียวก็จะเป็นพลังสำคัญที่กระตุ้นกำลังการบริโภครอบใหม่ในประเทศอีกด้วย อย่างไรก็ดี ปัจจัยเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เพราะหลายประเทศที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะปัญหาเรื่องอัตราการเกิดต่ำและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชากรก็มีเช่นกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น

สำหรับเรื่องงานในอินเดีย รายงานได้ทำนายไว้ด้วยว่า ในปี 2030 อินเดียจะสามารถสร้างงานใหม่ๆ ได้อีกกว่า 100 ล้านตำแหน่ง ทั้งในภาคของการผลิตและการบริการ แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้ รัฐบาลอินเดียจะต้องทำเรื่องสำคัญหลายเรื่องคือ เร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในประเทศ พร้อมๆ กันนั้นต้องเร่งเพิ่มทักษะให้กับคนในประเทศ จากนั้นต้องดึงผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในภาคแรงงานให้มากกว่านี้ รวมถึงต้องออกมาตรฐานมาบรรเทาเรื่องกฎหมายแรงงานในประเทศด้วย

อย่างไรก็ตาม ในรายงานได้คาดการณ์ 10 ประเทศแรกที่จะมีมูลค่า GDP สูงสุดในโลกในปี 2030 ไว้ดังนี้

  • จีน 64.2 ล้านล้านดอลลาร์
  • อินเดีย 46.3 ล้านล้านดอลลาร์
  • สหรัฐอเมริกา 31 ล้านล้านดอลลาร์
  • อินโดนีเซีย 10.1 ล้านล้านดอลลาร์
  • ตุรกี 9.1 ล้านล้านดอลลาร์
  • บราซิล 8.6 ล้านล้านดอลลาร์
  • อียิปต์ 8.2 ล้านล้านดอลลาร์
  • รัสเซีย 7.9 ล้านล้านดอลลาร์
  • ญี่ปุ่น 7.2 ล้านล้านดอลลาร์
  • เยอรมนี 6.9 ล้านล้านดอลลาร์

ความน่าสนใจของการคาดการณ์ขนาด GDP ของ 10 ประเทศด้านบนสะท้อนให้เห็นว่า มีกลุ่มประเทศเกิดใหม่อยู่หลายประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ตุรกี บราซิล และรัสเซีย

รายงานทำนองนี้ PwC เคยเผยแพร่ The World in 2050 และทำนายไว้ตั้งแต่ต้นปี 2017 แล้วว่า ในปี 2050 ขนาด GDP ของอินเดียจะแซงหน้าสหรัฐอเมริกา ส่วนไทยจะถูกฟิลิปปินส์ เวียดนามและมาเลเซียแซงหน้า เนื่องจากปัญหาอัตราการเกิดต่ำและการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยของไทยเอง

ข้อมูล – Quartz

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา