ปลูกต้นไม้คือยารักษาความทุกข์ นักวิจัยเผยการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มความสุข ลดความทุกข์ได้

การใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกๆ คน อาจต้องเผชิญความเครียด ความกดดันจากการทำงาน หรือแม้แต่ปัญหาที่มาจากความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

ภาพจาก Unsplash โดย NeONBRAND

งานอดิเรกเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถช่วยลดความเครียด ความกดดันจากการทำงาน หรือปัญหาที่เราเจอในชีวิตได้เป็นอย่างดี ซึ่งงานอดิเรกของคนส่วนใหญ่มักเป็นการทำอาหาร การดูภาพยนตร์ หรือแม้แต่งานฝีมือ แต่เชื่อหรือไม่ว่านักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Princeton พบว่า การปลูกต้นไม้ และการทำสวน เป็นงานอดิเรกที่สามารถเยียวยาจิตใจ และปรับอารมณ์ของคนได้เป็นอย่างดี

การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 370 คน ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั่วไป ตั้งแต่การเดิน การนั่ง การโดยสารรถสาธารณะ การซื้อของ ไปจนถึงพฤติกรรมการทานอาหารนอกบ้าน ข้อมูลพบว่าคนกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มตัวอย่างใช้เวลา 90 นาทีต่อสัปดาห์ไปกับการปลูกต้นไม้ และทำสวน ซึ่งจำนวนผู้ที่ปลูกต้นไม้ และทำสวนมีจำนวนมากกว่าที่นักวิจัยคาดการณ์เอาไว้

ภาพจาก Unsplash โดย Eco Warrior Princess

เมื่อทำการศึกษาลึกลงไปในเชิงพฤติกรรมพบว่า การปลูกต้นไม้และการทำสวน จะช่วยเพิ่มระดับความสุขในชีวิตได้ โดยผู้ที่ทำการปลูกต้นไม้ และทำสวนมีระดับความสุขอยู่ใน 3 อันดับแรก เมื่อเทียบกับการทำกิจกรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกต้นไม้คนเดียว หรือมีคนช่วยปลูกก็ตาม

นอกจากนี้การปลูกต้นไม้ และการทำสวนยังช่วยเพิ่มความหมายให้กับชีวิตของผู้ทำกิจกรรมอีกด้วย โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัว แต่ที่น่าสนใจมากที่สุดคือกลุ่มคนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ในชีวิตประจำวันอาจต้องเจอกับความยากลำบากในชีวิตมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆ การปลูกต้นไม้และการทำสวน ช่วยเพิ่มความสุขในชีวิตประจำวันของคนกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

ที่มา – Fast Company

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา