เปิด 3 กลยุทธ์ Beyond Limits ของ G-Able ที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

G-Able ผู้นำในการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และดิจิทัลโซลูชัน เปิดเผยทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี 2564 ภายใต้แนวคิดก้าวข้ามทุกข้อจำกัด ขอเป็นมากกว่า SI ทั้งจับมือพาร์ทเนอร์ทำตลาดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น และพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟล็กชิพตัวใหม่ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

gable
ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดแบบ G-Able

เทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งจำเป็นของธุรกิจ เพราะมีการพิสูจน์แล้วว่าการลงทุนเรื่องนี้สามารถสร้างรายได้ และการเติบโตอย่างก้าวกระโดดได้ ทั้งยังลดต้นทุนในการบริหารจัดการ รวมถึงทำให้องค์กรต่างๆ มีความคล่องตัว และปรับตัวตามแต่ละสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

G-Able จึงเตรียมพร้อมช่วยเหลือองค์กรธุรกิจต่างๆ ในทุกอุตสาหกรรมในประเทศไทย ผ่านการนำประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 32 ปี พร้อมนักพัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 คน ภายใต้กลยุทธ์ Beyond Limits ก้าวข้ามทุกข้อจำกัด สู่อนาคตที่เติบโตและยั่งยืน โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา เป็นผู้นำในการเดินหน้ากลยุทธ์นี้

“G-Able สามารถตอบสนองความต้องการทุกองค์กรธุรกิจ เช่น การเงิน, โทรคมนาคม, ประกัน, อุตสาหกรรม, พลังงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยปี 2564 จะใช้กลยุทธ์ Beyond Limits เพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ ทั้ง 3 ด้าน” ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าว

gable

พัฒนาสู่ System Integration Plus Plus

สำหรับกลยุทธ์แรกของ G-Able คือ การพัฒนาสู่ System Integration Plus Plus หรือ SI++ ที่นอกจากเป็นผู้ให้บริการสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีให้ทุกธุรกิจ ยังเข้าไปช่วยต่อยอดด้วยการแนะนำการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากที่สุด

ทั้งนี้ G-Able สามารถตอบโจทย์ดิจิทัลเทคโนโลยีที่มาแรงทั้ง 4 กลุ่มโซลูชัน ประกอบด้วย

  • G Cloud Solution กลุ่มโซลูชันที่ให้บริการคลาวด์เทคโนโลยีแพลตฟอร์มอย่างครบวงจร
    รองรับตลาดคลาวด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
  • G Security Solution กลุ่มโซลูชันที่ช่วยป้องกันระบบและข้อมูลขององค์กรจากการโจมตีทางไซเบอร์ ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในยุคปัจจุบัน
  • G Big Data Solution กลุ่มโซลูชันที่มุ่งเน้นการจัดการบิ๊กดาต้า และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
  • G RPA Solution กลุ่มโซลูชันการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) ที่ตอบโจทย์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนให้กับการดำเนินธุรกิจ

gable

ดิจิทัลเทคโนโลยีทั้ง 4 เทรนด์ Cloud, Security, Big Data และ RPA ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อสังเกตจากส่วนแบ่งตลาดจะพบว่า G-Able เป็นหนึ่งในผู้นำและสามารถส่งมอบเทคโนโลยีทั้ง 4 ได้อย่างครบวงจร ที่สำคัญการก้าวสู่ SI++ ยังช่วยให้ G-Able พัฒนา และสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดในธุรกิจ SI

จับมือพาร์ทเนอร์สร้าง Transformation As a Service

สำหรับกลยุทธ์ที่ 2 คือ Transformation As a Service หรือ TAAS กลยุทธ์ที่ช่วยสร้างทางเลือกใหม่ให้กับทุกธุรกิจด้วยโซลูชันด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นอย่างครบวงจร (One Stop Service) โดย G-Able ได้ร่วมมือกับ Fire One One หนึ่งในบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นชั้นนำของประเทศ

gable

เหตุที่ G-Able หันมารุกตลาดด้วย TAAS เพราะท่ามกลางยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น เทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจการในหลายธุรกิจ หลายอุตสาหกรรม ดังนั้นการเร่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของหลายองค์กรจึงจำเป็น และหากไม่ทำอาจส่งผลถึงความอยู่รอดขององค์กรเหล่านั้นในอนาคต

ในทางกลับกัน TAAS จะกลายเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ของ G-Able ที่ผสานระหว่างความสามารถด้านดิจิทัลของ G-Able กับความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจของ Fire One One เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมในทุกมิติแก่องค์กรต่างๆ และช่วยต่อยอดการสร้างรายได้จากกลุ่มธุรกิจใหม่ (new S-Curve) ให้กับ G-Able ในอนาคต

Own IP Platform ที่สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

สุดท้ายกลยุทธ์ที่ 3 ทาง G-Able จะสร้างความแตกต่าง และการเติบโตด้วย Own IP Platform หรือการพัฒนา IP Platform ลิขสิทธิ์ของ G-Able เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง และสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดด ซึ่งจากประสบการณ์กว่า 32 ปีของ G-Able ทำให้บริษัทเข้าใจถึงปัญหา และความต้องการทางเทคโนโลยีของธุรกิจต่างๆ

gable

เบื้องต้น G-Able ได้พัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ชื่อว่า Blendata และ InsightEra โดย Blendata คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ยุคบิ๊กดาต้า โดยแพลตฟอร์มนี้สามารถจัดการและวิเคราะห์บิ๊กดาต้า ตอบโจทย์ทุกความต้องการในแพลตฟอร์มเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่จับต้องได้ ช่วยองค์กรในการค้นพบ “โอกาส” จากข้อมูล เพื่อสร้างผลกำไรให้กับองค์กร และ Blendata นี้จะเปิดตัวภายในเดือนมิถุนายน 2564

ส่วน InsightEra นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดในยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า คู่แข่ง และการเปลี่ยนแปลงตลาด เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำการตลาดดิจิทัล และสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เติบโตอย่างยั่งยืน และแข็งแกร่งแบบ G-Able

หากนำ 3 กลยุทธ์ Beyond Limits ของ G-Able มารวมกับภาพรวมตลาดขององค์กรต่างๆ ที่ต้องการยกระดับองค์กรด้วยเทคโนโลยีในหลากหลายแง่มุม เช่น สร้างโมเดลธุรกิจและช่องทางรายได้ใหม่ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ป้องกันการโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนให้องค์กรเติบโตได้ในอนาคต

นอกจากนี้การใช้งานเทคโนโลยีของผู้บริโภคในชีวิตประจำวันมีมากขึ้น และมีหลายเทคโนโลยีเริ่มเป็นที่ต้องการในตลาด เช่น AI, IoT, Blockchain และ RPA ประกอบกับสังคมประชากรไทยที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ทดแทนย่อมมีมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโอกาสทางธุรกิจของ G-Able

“G-Able พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรในหลากหลายมิติ และจากกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งทั้ง 3 ด้าน จะเป็นตัวขับเคลื่อนจีเอเบิล ให้เติบโตแบบก้าวกระโดด และการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรธุรกิจ เพื่อผลักดันรายได้ และผลกำไรที่เหนือกว่า” ดร.ชัยยุทธ กล่าว

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา

mm
Branded Content เป็นบทความที่ได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์