จีเอเบิล แต่งตั้ง ชัยยุทธ ชุณหะชา กรรมการผู้จัดการคนใหม่

ชัยยุทธ ชุณหะชา เป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน การขายและการกำกับดูแลกิจการ ในกลุ่มธุรกิจการเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในบริษัทชั้นนำที่ติดอันดับ FORTUNE 500 ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 

ชัยยุทธ ชุณหะชา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) จากมหาวิทยาลัย ซาราโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา