เข้าใจ Musicumentary กลยุทธ์การตลาดของ FWD ที่ใช้สื่อสารให้คนรุ่นใหม่จดจำแบรนด์ยิ่งขึ้น

การทำตลาดเพื่อสื่อสารแบรนด์ของบริษัทมีหลากหลายรูปแบบ และเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือ FWD เลือกใช้วิธี Musicumentary หรือการนำเสียงเพลง และสารคดีมารวมกันเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้มากขึ้น

fwd

Musicumentary แนวคิดใหม่ของ FWD

จุดเริ่มต้นของการคิดแคมเปญ Musicumentary ของ FWD ทาง ปวริศา ชุมวิกรานต์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์ และสื่อสารองค์กร บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เล่าให้ฟังว่า ความสุขเล็ก ๆ หรือ Micro Moments กลายเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนผู้บริโภคในยุคนี้ ประกอบกับเสียงเพลงยังเป็นสื่อที่ผู้บริโภคเข้าใจง่าย

FWD จึงนำสองตัวแปรนี้มาผสานเป็นแคมเปญแรกของปี 2021 ผ่านการทำ Musicumentary หรือ Music + Documentary ผ่านการสร้างภาพยนตร์โฆษณาในรูปแบบสารคดีที่ใส่ความสุขเล็ก ๆ เข้าไป และนำเสียงเพลงเข้าไปช่วยเสริมความน่าสนใจ ทั้งเชื่อมต่อระหว่างคนดูกับภาพยนตร์โฆษณาได้มากกว่าเดิม

สำหรับแคมเปญ Musicumentary นี้ FWD วางแผนใช้ในสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ทุกช่องทาง ไล่ตั้งแต่สื่อโทรทัศน์, วิทยุ, ป้ายโฆษณาดิจิทัล และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญของการสื่อสารด้วย KOL และ Influencer รวมถึงการใช้ Entertainment Platform ในการสื่อสาร

“เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์โฆษณา Musicumentary ที่เราตั้งใจทำขึ้นนี้ จะส่งต่อพลังบวกและ inspire ให้ทุกคนได้ Celebrate living มีความสุขกับ Micro moments ในทุกๆ วัน และเชื่อว่าแบรนด์แคมเปญนี้จะเป็นอีกก้าวสำคัญที่ทำให้ FWD ประกันชีวิต ก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทประกันที่จะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนมีต่อการประกันชีวิต”

สรุป

การทำตลาดของ FWD ประกันชีวิต ค่อนข้างแตกต่างกับบริษัทประกันอื่น ๆ เพราะมักจะมีแนวคิดที่แหวกแนว และเน้นสื่อสารด้วยชุดข้อมูลที่ตรงไปตรงมา ดังนั้นต้องจับตาว่า อนาคตของ FWD ประกันชีวิต จะเติบโตได้มากแค่ไหน และสามารถแข่งขันในตลาดนี้ได้มากน้อยเพียงใด

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา