หรือนี่คืออนาคตของวงการแพทย์ เมื่อ AI จากจีนสามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำถึง 95%

อนาคตวงการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์
Photo: Shutterstock

หมอปัญญาประดิษฐ์จีนวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากถึง 95%

ผลการศึกษาล่าสุดเรื่องการใช้ AI (ปัญญาประดิษฐ์) มาวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine ซึ่งจัดทำโดยนักวิจัยชาวอเมริกันและจีนกว่า 50 คน พบว่า ในบางกรณี AI สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากถึง 95%

ผลวิจัยนี้ทำการเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ Deep Learning (เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของ Machine Learning) มาเก็บข้อมูลสูงถึง 101 ล้านชุดของผู้ป่วยกว่า 1.3 ล้านคนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในศูนย์การแพทย์ที่กวางโจว ประเทศจีน

  • นักวิจัยพบว่า AI สามารถวินิจฉัยโรคอย่างเช่น โรคหอบหืด โรคปอดบวม และโรคไซนัสอักเสบ ได้แม่นยำมากกว่าทีมแพทย์จบใหม่ที่ร่วมการศึกษา (junior physicians) ถึง 2 ทีม
  • จากงานศึกษายังพบว่า AI สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำ 90 – 95% แต่ในบางกรณีวินิจฉัยโรคได้แม่นยำเพียง 79% แต่ก็ถือว่ายังสูงกว่าการวินิจฉัยของกลุ่มแพทย์จบใหม่
  • แต่อย่างไรก็ดี ผลการวิจัยพบด้วยว่า หากรวมคะแนนการวินิจฉัยในภาพรวมของ AI ยังถือว่าแม่นยำน้อยกว่ากลุ่มแพทย์อาวุโส (senior doctors)

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีจุดอ่อนหลายจุด เช่น ทีมวิจัยใช้ AI ในการเก็บข้อมูลจากศูนย์การแพทย์เพียงแห่งเดียวในจีน จึงทำให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่เพียงพอหากจะนำไปประยุกต์ใช้งานในพื้นที่อื่นๆ

อนาคตวงการแพทย์ ปัญญาประดิษฐ์
Photo: Shutterstock

ที่มา – Quartz

อ่านงานวิจัยเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้ที่ – งานวิจัย Evaluation and accurate diagnoses of pediatric diseases using artificial intelligence

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา