ถึงออนไลน์จะส่งเร็ว-ของถูก คนฝรั่งเศสก็เลือกที่จะซื้อของในร้านค้า และ Supermarket มากกว่า

ผู้บริโภคหลายประเทศเริ่มปรับพฤติกรรมการซื้อของสด และสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น เพราะสะดวก และบางทีก็ราคาถูกกว่า แต่เรื่องเหล่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมชาวฝรั่งเศสได้

ภาพ โดย José Cruz/ABr

แค่ 5% ที่เลือกซื้อสินค้าออนไลน์

เมื่ออ้างอิงจากผลสำรวจของบริษัทที่ปรึกษา Promise Consulting พบว่า มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวฝรั่งเศสเพียง 5% เท่านั้นที่ตัดสินใจซื้อของสด และสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านออนไลน์ เพราะที่เหลือเลือกที่จะซื้อสินค้ากลุ่มนี้ตาม Supermarket และ Hypermarket เช่น Carrefour กับ Auchan มากกว่า

แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่นั่น เลือกที่จะใช้เวลากับการเดินเลือกสินค้าตามห้างร้านต่างๆ มากกว่า เพราะอาจมีความสุขในการพบปะผู้คน และได้จับต้องสินค้าด้วยตนเอง ที่สำคัญปัจจัยนี้น่าจะสร้างความลำบากให้กับ Amazon ยักษ์ใหญ่ในโลก Ecommerce ที่เตรียมบุกตลาดนี้แน่

เพราะยักษ์ใหญ่รายนี้อยู่ระหว่างเตรียมเปิดบริการ Prime Pantry หรือการส่งสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภค เช่นขนม, อาหารสด และของใข้ภายในบ้านอย่างเร่งด่วน แต่เมื่อระยะเวลา และราคาไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคได้ ดังนั้นถ้าจะสำเร็จในตลาดนี้ คงต้องหาอะไรจูงใจผู้บริโภคให้มากขึ้นด้วย

อ้างอิง // Business Insider

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา