ฝรั่งเศสเตรียมแบนเที่ยวบินระยะสั้นในประเทศ หากมีทางเลือกนั่งรถไฟไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง

ประเทศฝรั่งเศสเตรียมแบนเที่ยวบินระยะสั้นในประเทศ หากมีทางเลือกโดยสารทางรถไฟไม่เกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง หวังผลช่วยลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศ

โดยปกติแล้วการเดินทางด้วยเครื่องบิน เป็นการเดินทางที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก เพราะมีความสะดวก รวดเร็วกว่าการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ อย่างไรก็ตามการเดินทางด้วยเครื่องบินก็มีข้อเสียเช่นเดียวกัน นั่นคือ ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับการเดินทางด้วยวิธีอื่นๆ

รถไฟ TGV ของประเทศฝรั่งเศส

แบนเที่ยวบินระยะสั้น หากเดินทางด้วยรถไฟไม่เกิน 2.30 ชั่วโมง

ประเทศฝรั่งเศส กำลังวางแผนที่จะแบนเที่ยวบินโดยสารระยะสั้นภายในประเทศ หากมีทางเลือกเป็นการเดินทางโดยรถไฟที่ใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามการสนับสนุนของ Emmanuel Macron ประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นเที่ยวบินจาก ปารีส ไปยังน็องต์ (ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.10 ชั่วโมง) ปารีส ไปยังบอร์โด (ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.14 นาที) และปารีส ไปยังรียง (ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.04 ชั่วโมง)

เที่ยวบินระหว่างประเทศไม่ได้รับผลกระทบ

ส่วนเที่ยวบินที่ไม่ได้รับผลกระทบ จะเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ แม้จะใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟน้อยกว่า 2.30 ชั่วโมงก็ตาม เช่น เที่ยวบินจากปารีส ไปยัง ลอนดอน ที่ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟ 2.17 ชั่วโมง

สำหรับมาตรการแบนเที่ยวบินในประเทศที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟภายในระยะเวลา 2.30 ชั่วโมงนี้ ความจริงแล้ว เคยกำหนดระยะเวลาที่เดินทางด้วยรถไฟได้ภายใน 4 ชั่วโมง แต่ด้วยการเจรจากับสายการบินต่างๆ ทำให้ระยะเวลาดังกล่าวลดลงเหลือ 2.30 ชั่วโมง

สาเหตุที่ทำให้ประเทศฝรั่งเศสตัดสินใจแบนเส้นทางบินภายในประเทศที่สามารถเดินทางด้วยรถไฟได้ในระยะเวลา 2.30 ชั่วโมง เป็นเพราะ เมื่อเทียบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้ว การเดินทางด้วยเครื่องบินจะปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าการเดินทางด้วยรถไฟ 77 เท่า ต่อผู้โดยสาร 1 คน ในเส้นทางเดียวกัน

ที่มา – bbc, theguardian

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา