Ford, GM และ Toyota ยอมรับว่ายังไม่มีหนทางพัฒนารถยนต์ไร้คนขับให้ปลอดภัย 100% ได้

ปัจจุบันรถยนต์ไร้คนขับเป็นเรื่องที่หลายค่ายผู้ผลิตพูดถึง เพราะมันคือนวัตกรรมการคมนาคมแห่งอนาคต แต่กว่าจะถึงจุดนั้นได้ก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ซึ่ง Ford, GM และ Toyota ยอมรับว่าน่าจะยังทำไม่ได้ตอนนี้

รถยนต์ไร้คนขับ
Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC)

มาตรฐานกลางที่ยังมืดมนผ่านความไม่ชัดเจน

แม้หลายคนจะเห็นระบบรถยนต์ไร้คนขับติดตั้งอยู่ในรถยนต์บางรุ่นแล้ว แต่ในความเป็นจริงการใช้รถยนต์ไร้คนขับบนท้องถนนยังไม่มีมาตรฐานกลางที่ออกมากำกับ และถึงจะมีบางพื้นที่ปล่อยให้วิ่งได้บ้างแล้ว แต่มันก็เป็นแค่เฉพาะบางพื้นที่จริงๆ ที่มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแล

ดังนั้นการสร้างมาตรฐานกลางของรถยนต์ไร้คนขับจึงมีความจำเป็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นที่มาของ Automated Vehicle Safety Consortium (AVSC) หรือกลุ่มความร่วมมือที่ตั้งใจพัฒนามาตรฐานกลางด้านความปลอดภัยของรถยนต์ไร้คนขับ

รถยนต์ไร้คนขับ
รถยนต์ไร้คนขับของ Uber

สำหรับ AVSC นั้นปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ 3 รายคือ Ford, General Motors (GM) และ Toyota ซึ่งกลุ่มดังกล่าวเป็นสมาชิกของ SAE International ที่รวบรวมวิศวกรต่างๆ ที่เชี่ยวชาญเรื่องยานยนต์, ยานอวกาศ และการออกแบบยานพาหนะอื่นๆ ด้วย

อย่างไรก็ตามด้วยการมีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์เพียง 3 ราย ทำให้การขับเคลื่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่อง่าย ประกอบกับ AVSC ก็ยังไม่มีแนวคิดที่จะพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยนี้อย่างชัดเจน ทำให้เป้าหมายที่อยากทดสอบรถยนต์ไร้คนขับระดับ 4 (วิ่งได้เฉพาะพื้นที่จำกัด) และระดับ 5 (วิ่งได้ทั่วประเทศ) จึงน่าจะต้องรออีกสักระยะหนึ่ง

รถยนต์ไร้คนขับ
ระดับของรถยนต์ไร้คนขับ

Randy Visintainer ผู้อำนวยการรถยนต์ไร้คนขับของ Ford เล่าให้ฟังว่า การจัดตั้ง AVSC ขึ้นมาก็เพื่อทำความเข้าใจว่ารถยนต์ไร้คนขับนั้นต้องควบคุมเรื่องความปลอดภัยอย่างไรบ้าง และเมื่อเข้าใจแล้วก็สามารถกำหนดมาตรฐานกลางกับผู้ผลิตรถยนต์, ผู้ผลิตชิ้นส่วน และหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องได้

ในทางกลับกันก่อนที่จะก้าวไปถึงรถยนต์ไร้คนขับระดับ 4 และระดับ 5 ตามที่ AVSC วาดฝันไว้นั้น ปัจจุบันทางกลุ่มนี้ยังไม่สามารถออกมาตรฐานรถยนต์ไร้คนขับระดับ 1-3 ที่หมายถึงการขับขี่กึ่งอัตโนมัติ ดังนั้นการกลับเข้ามาจริงจังกับเรื่องนี้ก่อนเพื่อเก็บข้อมูล และนำไปประยุกต์ใช้ในรถยนต์ไร้คนขับที่สูงกว่าน่าจะดีไม่น้อย

สรุป

เรียกว่าไม่ง่ายเลยที่จะทำให้ทุกภาคส่วนไว้เนื้อเชื่อใจรถยนต์ไร้คนขับ เพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มาก และการติดสินใจของการขับขี่ก็อยู่บนเทคโนโลยีทั้งหมด ทำให้การเข้าไปกำกับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เชื่อว่าหลังจากนี้ทุกอย่างก็น่าจะชัดเจนขึ้น ยิ่งมีค่ายผู้ผลิตรถยนต์เข้ามาช่วยกันคิดก็คงไปได้เร็วกว่าเดิม

อ้างอิง // Car and Drivers, NHTSA

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา