Flash Express ก้าวสู่ Green Logistics ใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า รับส่งพัสดุ

จรัสพักตร์ การปลื้มจิตต์ พาร์ทเนอร์กลุ่มธุรกิจ แฟลช (FLASH GROUP) บอกว่า ปัจจุบันนอกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และส่งผลทำให้ทุกคนหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น  ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ที่มีอันตรายต่อสุขภาพ และเคยสร้างปัญหากระทบกับคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ และประชาชนในหลายพื้นที่มาแล้ว

แฟลช เอ็กซ์เพรส จึงวางทิศทางสู่การเป็น Green Logistics” หรือดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเปิดตัวโครงการ Flash Power Swap Station by AP Honda” นำรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามาทดสอบวิ่งรับ-ส่งพัสดุภายในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเก็บข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ และนำไปพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ภาคธุรกิจขนส่งก่อนก้าวไปสู่การใช้งานจริงต่อไป

โครงการดังกล่าวนับเป็นความร่วมมือของ 3 บริษัท ทั้งบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ,บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด และแฟลช เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่นำร่องการใช้พลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้นแล้วนั้น ยังเป็นการใช้พลังงานที่ลดน้อยลง โดยสิ่งนี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจขนส่งด้านการใช้พลังงานให้สามารถลดลงได้มากกว่า 50%

ติดตามข่าวสารจาก Brand Inside ได้จาก Facebook ของเรา